OCHRONA LASÓW 08.12.2005

Zaangażuj się w działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej

Prosimy o jak najszersze nagłośnienie sprawy, informowanie jak największej liczby osób o sytuacji w Puszczy. Puszcza jest nieustannie niszczone, prowadzona jest wycinka na najcenniejszych, naturalnych jej terenach. To niedopuszczalne, że taka sytuacja wciąż ma miejsce.

Domagamy się podjęcia decyzji o wstrzymaniu wszelkich wyrębów w lasach naturalnego pochodzenia w Puszczy Białowieskiej oraz objęcia ochroną całej Puszczy w najwyższej przewidywanej prawem formie – parku narodowego.

Zachęcamy do zbierania podpisów pod listami protestacyjnym do premiera i wysyłanie ich do władz po świętach, w styczniu. Musimy dotrzeć z problemem Puszczy do przeciętnych ludzi, na co dzień mało zainteresowanych przyrodą. Przede wszystkim musimy próbować nawiązać kontakty z ludźmi opiniotwórczymi – dziennikarzami, politykami, artystami, duchownymi itp. Warunkiem sukcesu jest dotarcie do masowej opinii publicznej.

Poniżej zamieszczamy gotowy list protestacyjny do premiera.

Akcję koordynuje:
prof. dr hab. Tomasz Wesołowski
e-mail: [email protected]
Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
tel. 71 375 40 37, fax. 71 322 28 17

***

Pan Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00 583 Warszawa

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Szanowny Panie Premierze!
Pragniemy wyrazić swoje najwyższe zaniepokojenie sytuacją ostatniego fragmentu naturalnych lasów Europy – Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swą różnorodność biologiczną las ten reprezentuje wartość przyrodniczą unikalną na skalę światową. Zachowane do tej pory fragmenty naturalnych lasów są enklawą dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, jest to m. in. obszar o znaczeniu międzynarodowym dla ochrony ptaków. Puszcza Białowieska jest jednym z niewielu miejsc, w których działanie trwających od milionów lat procesów ekologicznych i ewolucyjnych nie zostało jeszcze przerwane. Obszar o tak wyjątkowych walorach, będący obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości, w pełni zasługuje na objęcie ochroną w najwyższej możliwej w Polsce formie – parku narodowego. 23 lutego 2000 roku Minister Środowiska przyjął projekt Rozporządzenia o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy z początkiem 2001. Termin ten nie został dotrzymany. Co gorsza, przyjęte w 2003 r. przez Ministra Środowiska plany gospodarowania w Puszczy Białowieskiej na najbliższe dziesięciolecie, nie dość, że nie przewidują powiększenia Parku Narodowego, to zlikwidowały nawet wcześniej obowiązujące moratorium na wycinanie ponad 100-letnich drzew i naturalnych drzewostanów.

Traktowanie tego wyjątkowego obszaru leśnego jako źródła surowca drzewnego, kontynuacja niszczenia ostatniej pierwotnej puszczy Europy jest najbardziej dewastującym środowiskowo przedsięwzięciem w Europie, działaniem sprzecznym z obowiązującym w Polsce prawem, kompromitującym Polskę w świecie.

My, podpisani, będąc obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i tym samym współwłaścicielami Puszczy Białowieskiej wyrażamy stanowczy protest przeciwko trwającemu niszczeniu Puszczy.

Domagamy się od Rządu RP:

  • podjęcia decyzji o wstrzymaniu wszelkich wyrębów w lasach naturalnego pochodzenia w Puszczy Białowieskiej
  • objęcia ochroną całej Puszczy w najwyższej przewidywanej prawem formie – parku narodowego

Puszcza Białowieska

Akcje dla Puszczy, 1994 i 1995