Rzecznictwo w Unii Europejskiej

Na arenie międzynarodowej ubiegamy się o wyznaczenie ambitnych celów w zakresie ochrony lasów w ramach Strategii Bioróżnorodności UE i Strategii Leśnej UE

puszcza-bialowieska-martwe-drewno-1.jpg

Strategia Bioróżnorodności UE do 2030 to kluczowa część polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Jej głównym celem jest odwrócenie trendu utraty różnorodności biologicznej w Europie. Jednym z głównych środków do osiągnięcia celu Strategii jest lepsza ochrona lasów. Zakłada ona m.in. ścisłą ochronę wszystkich zachowanych w UE lasów pierwotnych i starodrzewów, regenerację zdegradowanych ekosystemów leśnych, a także gospodarowanie europejskimi lasami w sposób zgodny z potrzebami ochrony przyrody.

To, w jaki sposób wdrożone zostaną założenia Strategii Bioróżnorodności, będzie miało kluczowy wpływ na ochronę także polskich lasów w ciągu najbliższej dekady. Dlatego monitorujemy i angażujemy się z pozycji organizacji pozarządowej w procesy dotyczące implementacji Strategii na poziomie Unii Europejskiej i Polski, przy każdej możliwej okazji naciskając na bardziej zdecydowaną ochronę lasów.  

Strategia Leśna UE opracowana w ramach polityki Europejskiego Zielonego Ładu określa ramy podejścia UE do zarządzania lasami w ciągu najbliższych 10 lat. Zakłada ona m.in. wprowadzenie wiążącej prawnie regulacji dotyczącej monitorowania stanu lasów, opracowanie nowych, opartych na wskaźnikach bioróżnorodności, wytycznych zrównoważonej gospodarki leśnej czy zobligowanie państw członkowskich UE do opracowywania Strategicznych Planów dla Lasów.

Uważamy, że społeczeństwo powinno być dobrze poinformowane na temat podejmowanych w UE decyzji mających wpływ na zarządzanie lasami, dlatego na bieżąco komentujemy najważniejsze wydarzenia. W kluczowych momentach mobilizujemy oddolne zaangażowanie, tak aby decydenci usłyszeli głos społeczeństwa domagającego się zdecydowanej ochrony lasów.