OCHRONA LASÓW 11.03.2016

Sejm znowelizował przepisy o Państwowej Radzie Ochrony Przyrody

Sejm znowelizował 11 marca 2016 r. Ustawę o ochronie przyrody, przede wszystkim przepisy dotyczące Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zmiana umożliwia odwoływanie członków Rady i zastępowanie ich nowymi lub zmniejszanie składu PROP do 20 osób (dotychczas było ich 40).

Nowelizacja likwiduje kadencje członków Rady, a o jej aktualnym składzie na bieżąco ma decydować minister środowiska. Zgodnie z wcześniejszym prawem, członkowie PROP byli powoływani przez ministra środowiska na 5-letnią kadencję (obecna upływa w 2019 r.), nie można ich też było odwołać.

„PROP jest najstarszym polskim organem naukowym w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska (ma już ponad 96 lat), a stałość kadencji członków miała tradycyjnie gwarantować niezależność jej opinii. W powojennej historii dwukrotnie ministrowie środowiska mieli ochotę odwołać niektórych członków Rady – zawsze wynikało to z różnicy poglądów na niektóre zagadnienia między ministrem a danymi członkami organu doradczego. Obecna zmiana ustawy ma to umożliwić” – skomentowała PROP na swojej stronie.

Obrońcy Puszczy Białowieskiej przed wycinką komentowali zmiany w przepisach o PROP, nazywając je zemstą na Radzie, która wyraziła zdecydowanie negatywną opinię na temat propozycji zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej oraz wzrostu ingerencji gospodarki leśnej w tym lesie.