OCHRONA LASÓW 18.03.2016

Biolodzy Uniwersytetu Gdańskiego w obronie Puszczy Białowieskiej

W związku z toczącą się dyskusją, dotyczącą zasadności planowanej przez Lasy Państwowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 18 marca 2016 r. wystosowała apel do ministra środowiska o niepodejmowanie działań zmierzających do wzrostu ingerencji w zbiorowiska leśne tej puszczy.

Naukowcy zaapelowali do ministra o podjęcie prac zmierzających do objęcia Puszczy parkiem narodowym.

„To właśnie dzięki ograniczonej ingerencji człowieka Puszcza Białowieska jest dziś najlepiej zachowanym lasem nizinnym w strefie umiarkowanej Europy, a wpisanie jej na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO sprawia, że jej ochrona to nie tylko obowiązek patriotyczny, lecz także odpowiedzialność władz polskich przed opinią międzynarodową za zachowanie jej wyjątkowego charakteru” – czytamy w apelu.

Apel Rady Wydziału Biologii UG w obronie Puszczy Białowieskiej (pdf)