OCHRONA LASÓW 22.11.2006

Ginie ostatnia dzika Puszcza w Europie!

„Ginie ostatnia dzika Puszcza w Europie! Wstrzymać wyrąb w rezerwatach Puszczy Białowieskiej!”. Pod takim hasłem Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski pikietowało na targach „Poleko” domagając się natychmiastowego zaniechania wszystkich cieć w rezerwatach przyrody i drzewostanach pochodzenia naturalnego Puszczy Białowieskiej.

Gdy w pobliżu stoiska Lasów Państwowych pojawił się Minister Środowiska – Jan Szyszko rozległ się dźwięk piły motorowej, posypały się trociny, rozpostarto wielki baner, a aktywiści Pracowni wręczyli ministrowi oprawione w ramę zdjęcie przedstawiające widok z puszczańskiego rezerwatu krajobrazowego im. Władysława Szafera, w którym jedynie przez okres 2,5 miesiąca leśnicy usunęli 883 wiekowe świerki. Urzędnicy resortu zakomunikowali, iż Minister jest najważniejszym sprzymierzeńcem organizacji społecznych w staraniach o ochronę przyrody. Sam Minister zapewnił, iż będzie nadzorował to co się dzieje w Puszczy i obiecywał specjalne spotkanie z organizacjami ekologicznymi w tej sprawie.

Po apelach międzynarodowej społeczności Prezydent RP powołał zespół specjalistów, który pracuje nad inicjatywą ustawodawczą, której celem ma być skuteczniejsza ochrona Puszczy Białowieskiej.

Pomimo iż prace zespołu są w toku, trwa intensywna eksploatacja Puszczy Białowieskiej – rocznie wywozi się stamtąd 150 tys. m3 drewna. Ochrona puszczańskich rezerwatów przyrody jest fikcją. Tylko w ciągu 2,5 miesiąca z jednego puszczańskiego rezerwatu im. Władysława Szafera leśnicy usunęli aż ponad 883 wiekowe drzewa!. Podobna sytuacja jest w innych rezerwatach Puszczy. Dzieje się to za zgodą organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody.

Jedynie 17% powierzchni Puszczy Białowieskiej to Park Narodowy. Reszta obszaru puszczy pozostaje nadal w zarządzaniu Lasów Państwowych. Od kilku ostatnich lat nadleśnictwa gospodarujące Puszczą przynoszą straty, dlatego by zmniejszyć deficyt zmuszone są do zwiększenia pozysku drewna – w tym z naturalnych i chronionych drzewostanów puszczy. Lasy Państwowe ze względu na konflikt interesów nie są w stanie ochronić Puszczy. Jedynie niezwłoczne powiększenie parku narodowego na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej zagwarantuje jej należytą ochronę.

Coraz większe obszary Puszczy Białowieskiej zamieniają się w zwykły las gospodarczy, a takich mamy w Polsce miliony hektarów. Puszcza stanowi nasze unikalne dziedzictwo i jako jego spadkobiercy mamy prawo i obowiązek przekazać go w stanie nie pogorszonym kolejnym pokoleniom. To ostatni tak cenny las w Europie

mówi Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Wyrąb drewna w chronionych drzewostanach puszczy prowadzony jest pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem.

Na obszarach chronionych kornik jest niezbędnym elementem przyrody, wpisanym w szereg procesów, warunkującym istnienie wielu innych rzadkich gatunków. W Puszczy Białowieskiej, kornik drukarz powinien być postrzegany jako naturalny składnik lasu. Trzeba pamiętać, że w drzewostanach świerkowych czy z dużym udziałem świerka, gradacje tego gatunku są ich cechą wrodzoną. Zwalczanie, mające na celu ratowanie świerków, po pierwsze zwykle jest mało skuteczne, a po drugie destrukcyjnie wpływa na inne znacznie cenniejsze składniki ekosystemu niż pospolity świerk

mówi Prof. dr hab. Jerzy Marian Gutowski, entomolog pracujący w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży

Zmniejszenie ilości obumierających drzew zabójczo wpływa na populacje wielu zagrożonych gatunków ściśle zależnych od ilości martwego drewna i zasiedlających je organizmów. Np. niezwykle rzadki dzięcioł białogrzbiety w ciągu ostatnich 14 lat ustąpił z 2/3 powierzchni swoich dotychczasowych siedlisk w Puszczy Białowieskiej.

Więcej informacji:

  • Koordynator kampanii – Adam Bohdan, tel. 532 284 313
  • Konsultacje naukowe – dr Bogdan Jaroszewicz, tel. 668 198 862

Puszcza Białowieska, krajobrazy