OCHRONA LASÓW 08.04.2016

Naukowcy stanowczo protestują przeciwko decyzji ministra środowiska ws. Puszczy Białowieskiej

Głęboki sprzeciw wobec decyzji ministra środowiska zatwierdzającej plany zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej wyrazili w liście otwartym wystosowanym 8 kwietnia 2016 roku wybitni naukowcy, specjaliści nauk przyrodniczych i leśnych. Zaapelowali jednocześnie do władz Polski o podjęcie działań zmierzających do objęcia ochroną całej Puszczy Białowieskiej.

„Jako przedstawiciele świata nauki, w trosce o dobro polskiej przyrody i wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, pragniemy wyrazić nasz głęboki sprzeciw wobec decyzji Ministra Środowiska zatwierdzającej plany zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej oraz działań zawartych w Programie dla Puszczy Białowieskiej opracowanym przez Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” – piszą naukowcy.

Sygnatariusze listu podkreślają, że plany zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej w celu ograniczenia gradacji kornika drukarza są ingerencją w naturalne procesy, a obecna gradacja jest jednym z wielu takich zjawisk udokumentowanych w historii Puszczy i nie zagraża ani jej trwałości, ani bioróżnorodności.

„Stanowczo protestujemy przeciwko tezom zawartym w Programie dla Puszczy Białowieskiej oraz wyrażanym publicznie przez Ministra Środowiska opiniom o antropogenicznym pochodzeniu Puszczy Białowieskiej, a także pogorszeniu się stanu ochrony siedlisk i gatunków objętych programem Natura 2000 w wyniku zaniechania zwalczania kornika. Opinie te są niezgodne z wiedzą naukową, podważają unikatowość Puszczy Białowieskiej i jej status obiektu Światowego Dziedzictwa, godząc tym samym w obraz polskiej przyrody i wizerunek Polski na świecie. Podważają ponadto rzetelność naukową oraz zaprzeczają wynikom długoletnich badań prowadzonych w Puszczy Białowieskiej przez polskich i zagranicznych uczonych z wielu ośrodków naukowych” – napisali.

Eksperci zaapelowali do środowiska akademickiego oraz społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej o stanowczy sprzeciw wobec planów zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy.

„Zwracamy się do Prezydenta i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do objęcia ochroną całej Puszczy Białowieskiej. Posiadanie na terytorium Polski tak cennego dziedzictwa przyrodniczego, jest nie tylko powodem do dumy, ale też nakłada obowiązek dbałości o utrzymanie go w stanie niepogorszonym dla przyszłych pokoleń” – zaznaczyli.

List podpisało 25 wybitnych specjalistów nauk przyrodniczych i leśnych, w większości profesorów – z uniwersytetów: Gdańskiego, Wrocławskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Jak poinformował dyrektor Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży dr hab. Rafał Kowalczyk list zostanie przekazany do Kancelarii Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Lista instytucji naukowych i naukowców, którzy stanęli w obronie Puszczy Białowieskiej i zdecydowanie sprzeciwiają się planom Ministerstwa Środowiska jest imponująca i coraz dłuższa

zauważa prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego, sygnatariusz listu

Osoby kontaktowe:
Prof. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski
tel. 785 975 594; e-mail: [email protected]
Dr hab. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN
tel. 600 914 516; e-mail: [email protected]

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016