OCHRONA LASÓW 21.04.2016

Organizacje pozarządowe: Ministerstwo Środowiska manipuluje faktami

Warszawa, 21 kwietnia 2016

Odpowiedź organizacji pozarządowych – Fundacji Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace Polska, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF Polska – na komunikat Ministerstwa Środowiska odnoszący się do projektów ustaw o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej przygotowanych przez zespół powołany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W swoim komunikacie resort ministra Szyszko po raz kolejny manipuluje faktami w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, tym razem dodatkowo podważając autorytet Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Nie jest prawdą, że przygotowane przez zespół Prezydenta Kaczyńskiego projekty ustaw nigdy nie wyszły poza Kancelarię Prezydenta. Na oficjalnych stronach Kancelarii Prezydenta RP – w kilku miejscach – można znaleźć informację: Efektem prac Zespołu było przygotowanie projektu trzech ustaw, zawierających nową formułę ochrony Puszczy Białowieskiej. Pakiet ten został przekazany m.in. do Ministerstwa Środowiska, które w pełni poparło potrzebę poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego. Warto przypomnieć, że ministrem środowiska w tym czasie był Jan Szyszko.

Wbrew informacjom zawartym w komunikacie ministerstwa, pakiet ustaw przygotowanych przez zespół prezydencki jednoznacznie postuluje rozszerzenie parku narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej, przy czym zakłada podział na różne strefy ochronne. Dzięki temu nie tylko gwarantuje zapewnienie odpowiedniej ochrony przyrodniczych walorów Puszczy, ale także sprzyja rozwojowi gospodarczemu i kulturowemu okolic Puszczy oraz zapewnia zwiększenie prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Nie ma też powodu uważać, że projekt prezydenckiego zespołu nie wyraża stanowiska Prezydenta. Mówiąc o projekcie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, organizacje ekologiczne odnoszą się do projektu proponowanego przez Prezydenta RP, którego organem pomocniczym jest Kancelaria Prezydenta. Skoro Kancelaria Prezydenta przekazuje projekt ustaw do Ministerstwa Środowiska, nie może stać to w sprzeczności z wolą samego Prezydenta.

Autorzy komunikatu podważają w nim również decyzję Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dyskredytując wybór naukowców powołanych do Zespołu. Jest to kolejny przykład tego, że minister Szyszko uznaje jedynie autorytet życzliwych sobie osób zajmujących się lasami gospodarczymi, ignorując głosy specjalistów zajmujących się ekosystemami leśnymi.

Zamieszczone w komunikacie ministerstwa insynuacje są tak samo nieprawdziwe, jak wygłaszane przez ministra Jana Szyszkę rewelacje, jakoby Puszcza została posadzona przez człowieka, czy porównywanie jej do pola ziemniaków. Odnoszenie się do każdej z tych manipulacji jest bezzasadne. Zachęcamy do lektury projektu prezydenckiego i porównania poziomu refleksji naukowców powołanych przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z opiniami obecnego ministra środowiska. Wynik takiego ćwiczenia pokazuje jasno, że konieczne jest jak najszybsze objęcie całego obszaru Puszczy ochroną w ramach parku narodowego. 

Czytaj więcej:

Kontakt:

Greenpeace Polska, Robert Cyglicki, [email protected], tel. 501 101 769
WWF Polska, Dariusz Gatkowski, [email protected], tel. 785 851 401
Fundacja Dzika Polska, Adam Bohdan, [email protected], tel. 532 284 313
Fundacja Greenmind, Przemysław Chylarecki, [email protected], tel. 604 555 862
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Radosław Ślusarczyk,[email protected], tel. 660 538 329

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Marsz Entów dla Puszczy Białowieskiej 2016