OCHRONA LASÓW 17.05.2016

Szyszko odwołał PROP za Puszczę Białowieską. I powołał Radę... Użytkowania Przyrody

„Niekonsultowanie stanowiska Rady z ministrem środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej” to jeden z powodów odwołania większości składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody – przyznał resort Jana Szyszki. Wcześniej temu zaprzeczał. Z przesłania ministra do nowej PROP wynika, że powinna zmienić nazwę na Państwową Radę Użytkowania Przyrody.

List ministra środowiska Jana Szyszki z informacją o odwołaniu otrzymało mailowo 10 maja 2016 roku 32 spośród 39 dotychczasowych członków PROP. Resort zapewnił media, że „na zmianę składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody nie miało wpływu jej stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej”. Pretekstem do zmian osobowych w PROP były zaległości w wydawaniu opinii dotyczących handlu zagrożonymi gatunkami fauny i flory (CITES). Tymczasem to właśnie ministerstwo środowiska sparaliżowało pracę PROP w tym zakresie przez brak finansowania jej działalności.

Tymczasem w komunikacie z 16 maja resort środowiska przyznaje jednak, że „na zmianę składu PROP miało wpływ m.in. niekonsultowanie stanowiska Rady z ministrem środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej”. Sprawę opóźnień związanych z CITES wymienia dopiero w drugiej kolejności.

16 maja 2016 r. PROP po raz pierwszy obradowała w nowym składzie, w którym naukowców i przyrodników zastąpili w większości leśnicy. Dwie osoby ze starego składu, których minister nie odwołał, złożyły rezygnację. „Mam nadzieję, że Rada, jako ciało doradcze ministra środowiska, będzie efektywnie pracować na rzecz użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, co jest zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju” –wyraził swoje oczekiwania wobec tego gremium Jan Szyszko.

Inne zadania stawia przed PROP, która jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze, Ustawa o ochronie przyrody. Są to: ocena realizacji ustawy, opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody, ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i popularyzowanie ochrony przyrody. Ani słowa o pracy na rzecz użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody odgrywała przez lata kluczową rolę i ma ogromne zasługi w ochronie przyrody: Tatr, Puszczy Białowieskiej, wilków czy łosi. Jest niezależnym, naukowym ciałem, a nie grupą klakierów. A powód odwołania większości poprzedniego składu PROP jest niewątpliwie polityczny

komentuje Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Puszcza Białowieska

Kornik w Puszczy Białowieskiej

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Marsz Entów dla Puszczy Białowieskiej 2016