OCHRONA LASÓW 07.02.2007

Walka z kornikiem w planach ochrony rezerwatów Puszczy Białowieskiej

Podlaski Konserwator Przyrody informuje o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektów planów ochrony rezerwatów z obszaru Puszczy Białowieskiej powołanych, m.in. w celu ochrony fauny motyli dziennych.

Sytuacja dotyczy m.in. rezerwatów Berezowo, Podcerkwa, Pogorzelce, Przewłoka. Uwagi można wnosić do 15 lutego br.

W projektach planów ochrony znalazły się niepokojące zapisy, dotyczące walki z kornikiem drukarzem. W praktyce oznacza to kontynuowanie dalszego pozyskania drewna z rezerwatów, co ma często niekorzystny wpływ na zachowanie gatunków, dla których zostały powołane rezerwaty.

Jak wykazują dokumenty, pozyskane w trakcie prowadzonego przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot monitoringu pozysku drewna, jedynie przez okres 2,5 miesiąca z rezerwatu im. Władysława Szafera usunięto 883 wiekowe świerki. Usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika zostało wpisane do zadań ochronnych Rezerwatu Lasy Naturalne Puszcza Białowieksa. Zabiegi są prowadzone łącznie w 1146 oddziałach rezerwatu.

Obawiamy się, że jeśli Wojewoda nie uwzględni w planach ochrony opinii niezależnych naukowców, podobna sytuacja może mieć miejsce w rezerwatach, dla których przygotowywane są obecnie plany ochrony.

Z projektami planów ochrony rezerwatów można zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim – Wydział ds. Środowiska i Rolnictwa, Białystok, ul. Mickiewicza 3. Osobom zainteresowanym projektami planów ochrony i ewentualnym wnoszeniem do nich uwag możemy udostępnić skany tych dokumentów.

Więcej informacji:
Adam Bohdan, Podlaski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: [email protected]
tel. 532 284 313

Tropem Wajraka

UNESCO w Puszczy Białowieskiej, 2016