OCHRONA LASÓW 25.05.2016

Minister Szyszko znów mija się z prawdą

Minister środowiska Jan Szyszko notorycznie wprowadza opinię publiczną w błąd w kwestii powodów, dla których Komisja Europejska i UNESCO są zaniepokojone sytuacją w Puszczy Białowieskiej. Kłamstwa na ten temat powtórzył znów we wtorek na konferencji prasowej „Ratujemy siedliska priorytetowe w Puszczy Białowieskiej”.

Grożą nam procesy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. W związku z tym, kierując się dobrem polskiej przyrody, dobrem ludzi mieszkających na terenie Puszczy Białowieskiej, broniąc honoru polskiej nauki, rozpoczęliśmy proces naprawczy. Proces naprawczy mający na celu zahamowanie procesu degradacji i zaniku siedlisk ważnych dla Unii Europejskiej

powiedział Szyszko.

Tymczasem to właśnie działania Lasów Państwowych i ministra Szyszki, zmierzające do zwiększenia limitu cięć w Puszczy Białowieskiej, są powodem reakcji Komisji Europejskiej, która 8 stycznia 2016 r. przesłała do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska list, w którym wyraża swoje zaniepokojenie planowanym w aneksie do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża znaczącym zwiększeniem pozyskania drewna. Konkluzja stanowiska Komisji była jednoznaczna: zagrożą one siedliskom priorytetowym i cennym gatunkom zwierząt, będą także sprzeczne z europejskim prawem środowiskowym. Teraz KE analizuje odpowiedź polskich władz i nie wyklucza podjęcia wobec naszego kraju kroków prawnych.

Według prawników z ClientEarth podpisanie przez Szyszkę 25 marca 2016 roku aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża, który trzykrotnie podwyższa limity pozyskania drewna, narusza artykuł 6 dyrektywy siedliskowej. Dlatego siedem organizacji pozarządowych (ClientEarth, Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz WWF Polska) skierowało 19 kwietnia skargę do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia prawa przez szefa resortu środowiska.

To, co mówi minister Szyszko to jest oszukiwanie społeczeństwa i totalne mijanie się z rzeczywistością. Dopóki nie było działań Szyszki w Puszczy Białowieskiej, to nie było problemów z KE ani z UNESCO

komentuje Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przypomnijmy, że to właśnie działania ministra, który jest głuchy na argumenty naukowców i uparł się walczyć z kornikiem w Puszczy Białowieskiej za pomocą pilarek, zaprzepaściły już szansę Białowieskiego Parku Narodowego na odzyskanie prestiżowej nagrody Rady Europy – Europejskiego Dyplomu Obszarów Chronionych. Może też zagrozić kandydaturze Polski, która chce być gospodarzem sesji Międzynarodowego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016