OCHRONA LASÓW 12.08.2016

Koncert „Dla Puszczy, dla Janusza”

start.jpg

 Pamięci wielkiego obrońcy Puszczy Białowieskiej, założyciela i wieloletniego prezesa Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Janusza Korbela poświęcony był koncert „Dla Puszczy, dla Janusza”. 12 sierpnia 2016 roku w skansenie w Białowieży zagrała Kapela ze Wsi Warszawa oraz białoruski bard Todar.

Koncert, który zorganizowała Beata Hyży-Czołpińska, autorka filmów, m.in. cyklu „Czytanie Puszczy”, był jednocześnie spotkaniem przyjaciół Janusza Korbela. Występom muzyków towarzyszył pokaz puszczańskich zdjęć założyciela Pracowni, a o głębokiej ekologii, której Janusz był propagatorem, opowiadał Dariusz Liszewski.

Wydarzenie zgromadziło obrońców Puszczy: naukowców, członków organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli grupy „Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej”, których Janusz Korbel wciąż inspiruje. Dlatego po koncercie dyskutowano o działaniach, które należy podjąć, aby cała Puszcza stała się parkiem narodowym.

Janusz Korbel urodził się w 1946 roku. Z zawodu był architektem. Był jednym z założycieli pierwszej polskiej grupy buddyjskiej zen, jako pierwszy propagował w naszym kraju nurt filozofii głębokiej ekologii. Na przełomie lat 80. i 90. zainicjował powstanie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, a w 1994 roku zapoczątkował wydawanie Miesięcznika „Dzikie Życie”, którego był redaktorem naczelnym do 2001 roku.

Od początku był zaangażowany w kampanię ochrony Puszczy Białowieskiej. Kilkunaście lat temu zamieszkał w Białowieży. Był inicjatorem międzynarodowej akcji BISoN (Bialowieza International Solidarity Network), która zaowocowała powołaniem zespołu Prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy w 2006 r. Był prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu z Hajnówki.

Autor i redaktor wielu publikacji, m.in. „Zielona Antologia” (1989), „Raport las” (1991), „Bioregion W” (1992), „W obronie Ziemi. Radykalna edukacja ekologiczna” (1995) wspólnie z Martą Lelek, „Uwagi o prowadzeniu warsztatów” (1996), „Dzikie, piękne, ginące… Jak skutecznie bronić przyrody” (1998), „Człowiek i las. O ochronę Puszczy Białowieskiej” (2005), album „Puszcza Białowieska – czarno na białym” (2009), „Puszczańskie olbrzymy” (2011) wspólnie z Tomaszem Niechodą, „Śladami bartników w Białowieskim Parku Narodowym” (2012).

Janusz Korbel zmarł 7 sierpnia 2015 roku.

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"