OCHRONA LASÓW 13.09.2016

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego o Polsce

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Fundacja Greenmind, Greenpeace Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska

Dziś Parlament Europejski dyskutuje nad projektem rezolucji na temat sytuacji w Polsce, w którym znajduje się między innymi krytyka decyzji o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. To bezpośrednia reakcja Brukseli na głos naukowców zajmujących się w Polsce ochroną przyrody, który od kilku miesięcy jest ignorowany przez ministra środowiska Jana Szyszko.

Treść stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego o Polsce (PDF)

Umieszczenie wycinki w Puszczy Białowieskiej wśród tematów, które budzą najwyższe zaniepokojenie Brukseli, pokazuje wagę, jaką społeczność międzynarodowa przykłada do tego unikatowego lasu. Jako koalicja organizacji pozarządowych cieszymy się, że dobro Puszczy jest przedmiotem zainteresowania wszystkich krajów członkowskich UE. Jest ona dziedzictwem ludzkości - znajdują się tu najlepiej zachowane fragmenty nizinnych lasów liściastych i mieszanych, jakie pokrywały nasz kontynent  przez tysiące lat. Jesteśmy dumni, że część Puszczy Białowieskiej znajduje się w Polsce i że Europa o niej pamięta.

Czołowe polskie instytucje naukowe i akademickie alarmują, że wycinka będzie miała bardzo negatywny wpływ na cenny ekosystem Puszczy. Polacy również nie wierzą w pomysł ochrony Puszczy poprzez jej wycinanie - już ponad 160 tysięcy osób podpisało się pod sprzeciwem wobec wyrębu. Mimo tych apeli minister Szyszko zgodził się na zwiększoną wycinkę i to bez przeprowadzenia wcześniej oceny wpływu, jaki będzie ona miała na chronione siedliska i gatunki. Z tego powodu Komisja Europejska rozpoczęła formalną procedurę przeciwko polskiemu rządowi, UNESCO wyraziło swoje zaniepokojenie, natomiast Rada Europy odłożyła w czasie przyznanie Puszczy Dyplomu Europejskich Obszarów Chronionych.

Ten unikalny na skalę światową las - skarb wszystkich Polaków - nie może być traktowany jak las gospodarczy. Dlatego apelujemy o rezygnację z planów zwiększonej wycinki  i objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym.

Kontakt:
Katarzyna Kościesza, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, tel. 733 206 135, [email protected]
Przemysław Chylarecki, Greenmind, tel. 604 555 862, [email protected]
Robert Cyglicki, Greenpeace Polska, tel. 501 101 769, [email protected]
Adam Bohdan, Dzika Polska, tel. 697 583 699, [email protected]
Sylwia Szczutkowska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 512 281 664, [email protected]
Jarosław Krogulec, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tel. 500 159 399, [email protected]
Dariusz Gatkowski, WWF Polska, tel. 785 851 401, [email protected]

Kornik w Puszczy Białowieskiej

Harwester niszczy rezerwat Szafera, 2016