OCHRONA LASÓW 28.09.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich za Puszczą Białowieską i poszanowaniem prawa

22 września br. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję ministra środowiska Jana Szyszki o zwiększeniu limitu cięć w Puszczy Białowieskiej.

W ocenie Adama Bodnara przed wydaniem zaskarżonej decyzji Minister Środowiska nie rozważył w sposób należyty wszystkich pojawiających się wątpliwości związanych z planami zwiększenia wycinki, zgłaszanych przez środowiska naukowe, przyrodników oraz społeczeństwo.

Rzecznik zwrócił uwagę, że Konstytucja nakłada na państwo polskie obowiązek ochrony środowiska przyrodniczego w duchu zrównoważonego rozwoju. Daje też prawo obywatelom do aktywnego uczestnictwa w procesach mających wpływ na zachowanie cennej przyrody. W prowadzonym przez ministra środowiska postępowaniu administracyjnym dot. Puszczy Białowieskiej naruszono te prawa.

W ocenie Rzecznika jedyną możliwością wyeliminowania nieprawidłowości jest uchylenie zaskarżonej decyzji o zatwierdzeniu aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża i ponowne przeprowadzenie przez ministra środowiska postępowania, tym razem jednak w sposób umożliwiający społeczeństwu czynne uczestnictwo w procesie decyzyjnym.

To rewelacyjna wiadomość dla wszystkich osób zaangażowanych w zachowanie tego unikatowego lasu. Wystąpienie RPO pokazuje, że ochrona Puszczy Białowieskiej to sprawa o ogromnej randze obywatelskiej

mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przy okazji działań Rzecznika Praw Obywatelskich dla ochrony Puszczy Białowieskiej, nie obyło się bez skandalu w wydaniu Ministerstwa Środowiska.

Na swojej stronie internetowej resort opublikował stanowisko, w którym sugeruje się, że wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO było błędem i jest krzywdzące dla lokalnej ludności. Resort sugeruje także że naturalne procesy przyrodnicze trwające na terenie Puszczy są równoznaczne z degradacją jej przyrody.

Nieudolny populizm i kłamstwa w wydaniu resortu ministra Szyszki nie są w stanie przykryć rzeczowych argumentów obrońców Puszczy, wyników badań naukowych i zwykłej przyzwoitości w stosunku do przyszłych pokoleń. Kampania dla ochrony Puszczy Białowieskiej trwa. Zakończyć ją może jedynie objęcie całego tego unikatowego lasu parkiem narodowym

mówi Radosław Ślusarczyk

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Puszcza Białowieska

Harwester niszczy rezerwat Szafera, 2016