OCHRONA LASÓW 06.10.2016

Szydło dziękuje swoim „ekspertom” za wsparcie w dyskusji o Puszczy Białowieskiej

sg-puszczy-mem-szydlo-1.jpg

Premier Beata Szydło podziękowała profesorom z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przede wszystkim specjalizującemu się w użytkowaniu lasu prof. Januszowie Sowie, za wsparcie polskiego rządu w dyskusji o przyszłości Puszczy Białowieskiej – jak powiedziała – „naszego wielkiego zasobu leśnego”.

5 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na rolniczej uczelni w Krakowie Szydło, rozpoczynając przemówienie, podziękowała za to, że „w trudnych momentach, kiedy były dyskusje na forum europejskim, ale i również krajowym, dotyczące przyszłości Puszczy Białowieskiej, przyszłości naszego wielkiego zasobu leśnego, właśnie profesorowie z Uniwersytetu Rolniczego postanowili pomóc polskiemu rządowi w tej dyskusji. Pomóc swoim wsparciem, swoim autorytetem. Serdecznie dziękuję panu profesorowi Sowie i całemu zespołowi” – oznajmiła Szydło.

Prof. Janusz Sowa z UR – specjalista od pozyskania drewna i ergonomii, a przede wszystkim pilarek (jego rozprawa doktorska nosiła tytuł „Badania zmienności dopuszczalnego czasu ekspozycji na drgania mechaniczne i hałas pilarek PS-180”, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych z zakresu użytkowania lasu uzyskał na podstawie rozprawy „Badania nad określeniem modeli funkcji stanu zagrożeń od drgań pilarek spalinowych w procesie pozyskania drewna”) – jest przewodniczącym powołanej przez Szydło w marcu 2016 roku Rady Naukowej Leśnictwa. Zasiada w niej jeszcze trzech przedstawicieli wydziału leśnego krakowskiej uczelni.

„Okazało się, że ta przygoda, która miała być jednorazową ekspertyzą dotyczącą właśnie losu Puszczy Białowieskiej, kiedy zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby tę wspaniałą puszczę ratować, a jednocześnie, żeby nie ulegać pewnym zakusom budowania przy tej okazji nie merytorycznych, ale politycznych dyskusji, okazało się, że dzięki zaangażowaniu zespołu, rady, która w tej chwili działa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, możemy nadal działać i robić dużo dobrego” – powiedziała Beata Szydło.

Wypowiedź pani premier to kpina z opinii międzynarodowej, bo dyskusja o Puszczy wcale nie jest zakończona. Zaledwie w połowie września Parlament Europejski skrytykował decyzję o zwiększeniem wycinki, sprawą Puszczy Białowieskiej zajmuje się Komisja Europejska i UNESCO. W Polsce też nie milkną głosy oburzenia planami zwiększonej wycinki w Puszczy

komentuje Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

To kompromitujące, że pani premier w podjęciu decyzji o przyszłości naszego przyrodniczego skarbu, najcenniejszego nizinnego lasu w Europie korzysta z opinii specjalisty od pozyskania drewna. Szkoda, że nie skorzystała z wiedzy wielu wybitnych profesorów z wydziałów biologii uniwersytetów czy z Polskiej Akademii Nauk, którzy apelują o ochronę Puszczy Białowieskiej. Wielka szkoda, że pani premier nie wybrała się na inaugurację roku akademickiego, na którymś z wydziałów biologii renomowanych uczelni, bo może wtedy zrozumiałaby, jaka jest wartość Puszczy Białowieskiej i objęła ją ochroną

dodaje Ślusarczyk.

Na wielu wydziałach biologii podczas inauguracji mówiono o Puszczy Białowieskiej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład inauguracyjny „Ekosystem puszczy” wygłosił prof. January Weiner, członek Polskiej Akademii Nauk. Natomiast na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wykład inauguracyjny dra hab. Bogdana Jaroszewicza nosił tytuł „Puszcza Białowieska – spór o wartości”.

Więcej o opiniach naukowców ws. Puszczy Białowieskiej

O ochronę Puszczy apeluje do szefowej rządu także społeczeństwo. Petycję „Kocham Puszczę” podpisało już prawie 165 tys. Polek i Polaków.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Puszcza Białowieska

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016