OCHRONA LASÓW 27.10.2016

Mieszkańcy regionu proszą Dudę o otoczenie Puszczy Białowieskiej specjalną, prezydencką pieczą

puszcza-lokalsi-prezydent.jpg

Prośbę mieszkańców regionu o objęcie Puszczy Białowieskiej „specjalną, prezydencką pieczą” wręczyły 25 października br. w Hajnówce prezydentowi Andrzejowi Dudzie przedstawicielki grupy „Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej”. W piśmie mieszkańcy apelują do prezydenta „o szerokie, wizjonerskie spojrzenie na nasze wspólne dobro, jakim jest Puszcza Białowieska, o podjęcie działań, z których przyszłe pokolenia Polaków będą mogły być dumne”.

„Jesteśmy zaniepokojeni aktualnie prowadzoną polityką Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska. Wbrew temu, co słyszymy w oficjalnych komunikatach ministerialnych, gradacja kornika drukarza nie stanowi zagrożenia dla trwałości Puszczy, co podkreśla choćby najnowszy raport misji IUCN do Puszczy Białowieskiej, ale także rzesza polskich naukowców w swoich publikacjach. Zagrożeniem dla Puszczy stała się obecnie zaplanowana na najbliższą przyszłość, mocno zwiększona ingerencja człowieka, która może doprowadzić do zniszczenia naturalnego charakteru Puszczy Białowieskiej i utraty jedynego polskiego tytułu Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO, a w konsekwencji straty poniesie także lokalna branża turystyczna, branże z nią powiązane oraz bezpośrednio mieszkańcy” – piszą w liście skierowanym do prezydenta Dudy mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej.

Mieszkańcy przypominają, że Puszczę Białowieską od wieków chronili polscy królowie, zaś dziesięć lat temu Zespół przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lechu Kaczyńskim pracował nad stworzeniem projektu zarządzania Puszczą Białowieską. „W wyniku tych prac powstała szeroko zakrojona propozycja takiego zarządzania, którą uważamy za projekt maksymalnie wychodzący naprzeciw potrzebom lokalnej ludności. Dziś, w związku z konfliktem, który intensywnie rozgorzał na nowo, my, mieszkańcy, prosimy Pana Prezydenta o powrót do prac przy wspólnym okrągłym stole, przy którym, pod Pańskim mecenatem zasiąść by mogli reprezentanci ministerialni, leśnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalne samorządy oraz naukowcy – i wypracować najlepsze rozwiązania dla Puszczy i mieszkańców tego regionu. Uważamy, że jest to jedyna droga do pozytywnego zakończenia tego konfliktu”  – podkreślili.

Przemawiając w Hajnówce, Duda położył nacisk na to, że mieszkańcy powinni mieć najwięcej do powiedzenia w kwestii Puszczy Białowieskiej. Opowiedział się jednak przeciwko powiększeniu parku narodowego, nazywając to „spychaniem powiatu do roli skansenu”. Z tego można wywnioskować, że mówiąc o mieszkańcach, wziął pod uwagę tylko tartaczników ze skompromitowanej organizacji Santa, która popiera plany zwiększenia wycinki i ma specyficzne podejście do kwestii ochrony Puszczy Białowieskiej. Prezes Santy w skandalicznej wypowiedzi wyznał dziennikarzom: „Tu trzeba coś zrobić na zasadzie Krymu. Aneksja. Nas w Polsce niszczą, to trzeba się zwrócić do Wschodu, aby te tereny ktoś zajął i dał nam to, co chcemy. To jedyne możliwe dla uratowania Puszczy”.

– Kierując pismo do prezydenta chcieliśmy pokazać, że jest też inne stanowisko mieszkańców regionu – mówi Joanna Łapińska, przedstawicielka „Lokalsów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej”. Na początku roku „lokalsi” skierowali apel do premier Beaty Szydło o objęcie całej Puszczy parkiem narodowym, pod którym podpisało się ok. 500 osób z regionu. – Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi – dodaje Łapińska.

Prezydent Duda wielokrotnie nawiązywał do postaci Lecha Kaczyńskiego. Jeszcze w kampanii wyborczej mówił: „Jego misja nie została zakończona, nie dokończył swojego dzieła. Nie dokończył swojego dzieła, a dziś - wierzę w to z całego serca – Polacy oczekują, że tamto dzieło zostanie podjęte na nowo”.

„Dlatego apelujemy do Andrzeja Dudy, aby wywiązał się z przedwyborczych obietnic i kontynuował działania na rzecz ochrony Puszczy podjęte przez Lecha Kaczyńskiego, który chciał, „by to wielkie dobro, jakim jest dla nas Puszcza, zostało w pełni zachowane” – mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68