OCHRONA LASÓW 04.05.2007

Seminarium „Dla ochrony Puszczy Białowieskiej”

Oddział Podlaski Pracowni na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na Seminarium „Dla ochrony Puszczy Białowieskiej”, które będzie poświęcone problematyce rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej, szczególnie możliwości poprawy warunków ekonomicznych i społecznych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, wykorzystując fundusze unijne. Seminarium jest odpowiedzią na potrzebę wymiany wiedzy, doświadczeń, a także dyskusji na temat przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej.

Program Seminarium przedstawia się następująco:

  1. Przedstawienie projektu Pracowni pt.: „Rozwój Rejonu Puszczy Białowieskiej poprzez ochronę dziedzictwa przyrodniczego” w ramach jakiego zostało zorganizowane Seminarium. Głównych działań, w tym – aktywizowanie rolników powiatu hajnowskiego do korzystania z programów rolnośrodowiskowych.
  2. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych Programów Operacyjnych w ochronie Puszczy Białowieskiej.
  3. Przykłady wykorzystania funduszy unijnych w ochronie Puszczy Białowieskiej, szczególnie przykłady funduszy z jakich już korzystały samorządy powiatu hajnowskiego.
  4. Ochrona czynna czy ochrona bierna?
  5. Jak ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej: kultura białoruska, architektura drewniana, pieśni, rękodzieło. Rozwiązania Zespołu Prezydenta RP, możliwości finansowania, przykłady projektów kulturowych z PB, źródła ich finansowania.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 7 maja 2007 r. w godz. 10-15
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. Aleksego Zina nr 1, sala nr 12

Na Seminarium zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych grup mających wpływ na dalszą przyszłość Puszczy Białowieskiej: samorządów, leśników, rolników, przyrodników, organizacji pozarządowych, inni. Organizatorzy widzą swoje zadanie raczej skromnie, jako inicjatorów dyskusji o trudnościach w kierunku rozwoju Puszczy Białowieskiej, potrzebie wypracowania wspólnej wizji rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

Od uzyskania konsensusu pomiędzy wyżej wymienionymi grupami zależy w dużym stopniu czy rejon Puszczy Białowieskiej wykorzysta fundusze unijne na poprawę warunków życia społeczności lokalnej jednocześnie bazując na walorach przyrodniczych Puszczy czy też znajdzie się biednym zaściankiem Unii Europejskiej, czy budowane będzie partnerstwo w efektywnym i zrównoważonym rozwoju rejonu Puszczy czy utrzymają się konflikty między grupami o różnych interesach, czy ożywione zostaną wsie Puszczańskie czy też będą one powodem ucieczki młodych ludzi?

Zapraszamy zainteresowanych.

Więcej informacji:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Puszcza Białowieska, krajobrazy