OCHRONA LASÓW 14.03.2017

Wyrok sądu w sprawie Puszczy Białowieskiej potwierdził brak społecznej kontroli nad polskimi lasami

14 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich, który wniósł o uchylenie decyzji ministra Szyszki zezwalającej na masową wycinkę Puszczy Białowieskiej.

Do postępowania przed WSA jako strona włączyły się Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Klub Przyrodników. Sąd rozpatrywał kwestie formalne – czy decyzja resortu środowiska jest decyzją administracyjną w świetle prawa, a jeżeli tak, to czy można ją uchylić.

Sąd orzekł, że plany urządzania lasu nie są decyzjami administracyjnymi, a więc są to dokumenty pozostające poza społeczną kontrolą. Oznacza to, że Lasy Państwowe są własnością każdego Polaka tylko teoretycznie, ponieważ w praktyce obywatele nie mają żadnego wpływu na ochronę leśnego dziedzictwa przyrodniczego a gospodarka leśna prowadzona na 1/3 powierzchni Polski pozostaje poza kontrolą. To problem systemowy, dotyczący każdego lasu należącego do Skarbu Państwa. Puszcza Białowieska jest tego najlepszym przykładem.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, Pracownia rozważy zaskarżenie postanowienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016