OCHRONA LASÓW 08.05.2017

Wycinka w Puszczy Białowieskiej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

puszcza-bialowieska-w-rekach-lp-2000.jpg

Pod koniec kwietnia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną w sprawie zgody ministra Szyszki na wielkoskalową wycinkę Puszczy Białowieskiej. To reakcja na postanowienie WSA w Warszawie z 14 marca 2017 r., w którym odrzucono skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji społecznych na zatwierdzenie aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021.

W ocenie Pracowni i RPO, WSA błędnie uznał, że plany urządzania lasu nie są decyzjami administracyjnymi, podlegającymi zaskarżeniu do sądów administracyjnych, a jedynie dokumentami wewnętrznymi pomiędzy właścicielem (Skarbem Państwa) a Zarządcą (Lasami Państwowymi), nie podlegającymi ingerencji sądów.

Postanowienie WSA w praktyce oznacza, że ochrona przyrody w lasach pozostaje poza obywatelską i sądową kontrolą. Choć problem jest strukturalny i dotyczy każdego kompleksu leśnego w Polsce, to jaskrawo widać go na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Minister Szyszko, wbrew naukowym faktom i zapisom planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, zgodził się na wielkoskalowy wyrąb tego unikatowego lasu. Na fakt realnego zagrożenia dla przyrody wskazuje stanowcza reakcja Komisji Europejskiej, która dała Polsce miesiąc na wycofanie się z wycinki Puszczy Białowieskiej.

„Zarówno art. 74 Konstytucji, jak i prawo międzynarodowe dają obywatelom prawo do ochrony przyrody i dostępu do sprawiedliwości w sprawach środowiska. Tymczasem na 1/3 powierzchni Polski, którą pokrywają lasy w naszym kraju, społeczeństwo nie może przeciwdziałać niszczeniu naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Nie możemy się zgodzić na wykładnię prawa, która nie uwzględnia nadrzędnego interesu społeczeństwa jakim jest ochrona przyrody” – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

„Skandaliczne jest twierdzenie, że obszar o randze Światowego Dziedzictwa UNESCO ma być w świetle prawa zdewastowany w imię interesów zarządzającego nim lobby” – dodaje Ślusarczyk.

Na fotografii: Puszcza Białowieska w rękach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Panstwowe. Fot. Archiwum PnrWI

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra