OCHRONA LASÓW 17.10.2007

Puszcza Białowieska – Minister nagradza, eksperci zawieszają międzynarodowy certyfikat

Lasy Państwowe nagrodzone przez Ministra Środowiska za ochronę Puszczy Białowieskiej. Jednostka SGS pozbawia Lasy prestiżowego, międzynarodowego certyfikatu za niewłaściwe zarządzanie Puszczą.

18 października na uroczystej gali w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Minister Środowiska nagrodził Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wyróżnieniem Lidera Polskiej Ekologii. Podlascy Leśnicy zdobyli tę nagrodę za ochronę Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska. „Do tej pory las traktowany był jak hurtownia drewna. Mniej interesowano się roślinami, grzybami, zwierzętami i wodą. Po piętnastu latach w lasach gospodaruje się zupełnie inaczej” – powiedział dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Piotr Zbrożek.

Jednak faktycznie w ostatnim czasie laureat nagrody nie zmienił podejścia do sposobu zarządzania Puszczą. Nie zmienił się też stopień gospodarczej eksploatacji najcenniejszych drzewostanów Puszczy Białowieskiej. W 2007 roku z obszaru rezerwatu im Włodzimierza Szafera znajdującego się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Białowieża jedynie w ramach czterech zezwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (WKP) Lasy Państwowe pozyskały 1732 metrów sześciennych drewna.

Co gorsza w 2007 roku przy zgodzie WKP na obszarze Rezerwatu im. Wł. Szafera podjęto realizację nowych działań nieujętych w zadaniach ochronnych nazwanych „gospodarką rezerwatową”, które jeszcze bardziej upodabniają rezerwat do zwykłego lasu gospodarczego. Polegały one na regulowaniu zagęszczenia i składu gatunkowego upraw i młodników (trzebieże wczesne), inicjowanie procesów odnowieniowych poprzez sadzenie gatunków lasotwórczych, ręczną pielęgnację gleby w uprawach oraz grodzenie upraw.

W sierpniu br miał miejsce audyt dyplomu FSC świadczącego min.o rzekomo ekologicznej gospodarce prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. W trakcie trwającej kontroli FSC Pracownia zgłosiła szereg uwag dotyczących niezgodności prowadzonej gospodarki leśnej na obszarze Puszczy Białowieskiej z „Zasadami, Kryteriami i Wskaźnika Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce” warunkującymi utrzymanie certyfikatu FSC.

Wskazaliśmy m.in. na to, iż: gospodarka nie jest prowadzona w zgodzie z przepisami prawa i planem urządzania lasu (naruszenie moratorium na wycinanie ponad 100 letnich drzew – sprawa klonów), brak oceny oddziaływania na środowisko dla prowadzonych prac, niedostateczną ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków, niedostateczną ochrona reprezentatywnych fragmentów ekosystemu. 6 sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie w którym wziął udział min. szef krajowej grupy roboczej FSC. Na spotkaniu poruszono kwestię wycinek w rezerwacie Starzyna.

W efekcie dyplom dla RDLP został zawieszony co świadczy o tym, że Puszcza Białowieska jest traktowana gorzej niż powinien być traktowany zwykły las gospodarczy będący w zarządzaniu jednostki posiadającej certyfikat FSC.

We wrześniu Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego poinformowała, że złożona przez Pracownię petycja dotycząca niewłaściwego gospodarowania Puszczą Białowieską została przyjęta przez Komisję Petycji. Eurodeputowani zadeklarowali dalsze prowadzenie sprawy i zwrócili się do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Czytaj więcej:

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Puszcza Białowieska, krajobrazy