OCHRONA LASÓW 04.06.2017

Wszystko o Puszczy... w Puszczy. Ruszyła Akademia na Zrębie

Około stu osób przyjechało w niedzielę 4 czerwca do Puszczy Białowieskiej, żeby uczestniczyć w obywatelskim spacerze i pierwszym wykładzie w ramach „Akademii na Zrębie”. Wydarzenie było kolejną manifestacją przeciw dewastacji Puszczy. Uczestnicy pokojowo przemaszerowali do miejsca wycinki, a następnie wysłuchali wykładu profesora Rafała Kowalczyka, dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN. Wśród uczestników spaceru byli przedstawiciele lokalnej społeczności, miłośnicy przyrody i aktywiści, a także aktor Borys Szyc.

Wykład dotyczył przyrody i ekologii Puszczy Białowieskiej. Profesor Kowalczyk przedstawił, jak dramatyczne skutki dla ekosystemu Puszczy ma prowadzona obecnie masowa wycinka oraz opowiedział słuchaczom o specyfice i wyjątkowości ostatniego nizinnego lasu naturalnego Europy.

Był to kolejny z pokojowych protestów na terenie Puszczy. 27 maja na terenie nadleśnictwa Hajnówka ponad 200 osób wzięło udział w pierwszym spacerze - akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa - spacerując po miejscach objętych zakazem i oglądając na własne oczy efekty wyrębu. 

„Akademia na Zrębie” to nowo powołana inicjatywa miłośników przyrody, aktywistów i lokalnej społeczności. Jest odpowiedzią na pojawiające się nieprawdziwe informacje związane z Puszczą i charakterem tego lasu. Akademia będzie przedstawiać naukowe podejście do trwających w nim procesów. Będzie to okazja, żeby rozwiać wątpliwości, zadać pytania ekspertom i poznać Puszczę od środka. Organizatorzy umożliwiają otwartą dyskusję. To także forma pokojowego obywatelskiego nieposłuszeństwa, ponieważ wykłady Akademii odbywają się w miejscach objętych zakazem wstępu wprowadzonym przez przedsiębiorstwo Lasy Państwowe.

Uczestnicy chcą w ten sposób pokazać swój sprzeciw wobec działań Lasów na terenie nadleśnictw puszczańskich. Niepokoi ich zwiększająca się liczba zakazów (objęły już 2 z 3 nadleśnictw) i kryjąca się za tym masowa wycinka drzewostanów, w tym również tych ponad stuletnich. Informacji o tym, jak głęboko sięgają wycinki, dostarczają stale pracujące patrole obywatelskie. Wiadomo także, że Lasy pozyskują drewno na terenach objętych ochroną UNESCO.

Niepokój wzbudzają również sprowadzone do wycinki Puszczy tzw. harvestery – specjalistyczne maszyny do szybkiego wycinania drzew na masową skalę. To właśnie wycinki prowadzone przez ten sprzęt zostały  dwukrotnie zatrzymane przez aktywistów podczas pokojowych akcji bezpośrednich 24 i 30 maja.

Konsekwencje wprowadzenia zakazów i niszczenia lasu dotykają turystów, mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców, których znacząca liczba utrzymuje się z turystyki. Tydzień temu (31 maja) wypowiedzieli się na ten temat radni Gminy Białowieża, wzywając nadleśnictwa Hajnówka i Białowieża do zlikwidowania zakazów wstępu do lasu.

Puszcza została zamknięta przed mieszkańcami. Dziś w gorączce zamykania dostępu do lasu, żeby utrudnić organizację wykładu i spaceru, zamknięto nawet parking, służący do celów turystycznych. Zarządcy gospodarczej części puszczy zachowują się coraz bardziej skandalicznie. Czy za chwilę wszyscy zbierający jagody i grzyby dostaną po mandacie? Las nie jest własnością leśników, należy do nas wszystkich - mówi Joanna Łapińska, przedstawicielka mieszkańców regionu zrzeszonych w grupie Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej

Miłośnicy przyrody od wielu miesięcy zwracają uwagę na szkodliwość sztucznego regulowania lasu i alarmują, że niszczymy ten sposób ostatni naturalny las nizinny w Europie. Komisja Europejska ostatnio podtrzymała opinię, że zwiększona wycinka w Puszczy łamie unijne prawo i rozważa możliwość skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obrońcy Puszczy zapowiadają kolejne protesty.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, [email protected], tel. +48 660 538 329