OCHRONA LASÓW 06.06.2017

Toruń w obronie Puszczy Białowieskiej. STOP wycince!

puszcza-torun-2017-00.jpg

5 czerwca w Toruniu odbyła się pierwsza akcja solidarnościowa, która zgromadziła ponad 80 osób. Celem akcji było pokazanie naturalnego piękna i unikatowości Puszczy Białowieskiej oraz skali zniszczeń dokonanych przez Lasy Państwowe poprzez prowadzenie masowych wycinek za pomocą ciężkich maszyn. Wycinki te łamią krajowe i międzynarodowe prawa dotyczące ochrony zagrożonych gatunków.

Akcja składała się z dwóch wydarzeń. Najpierw aktywiści Pracowni na rzecz Wszystkich Istot symbolicznie zablokowali wejście do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Korporacja Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest odpowiedzialna za niszczenie Puszczy – w tym najwartościowszych, ponadstuletnich drzewostanów.

Następnie pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Starego Miasta protestujący wygłosili postulaty skierowane do Ministerstwa Środowiska oraz dyrekcji Lasów Państwowych:

  • natychmiastowego wstrzymania wycinki,
  • wycofania ciężkiego sprzętu (harvesterów) z puszczańskich nadleśnictw,
  • cofnięcia zakazu wstępu do lasu, który od kilku tygodni obowiązuje w nadleśnictwach Hajnówka i Białowieża,
  • rozpoczęcia prac legislacyjnych zmierzających do powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego na teren całej polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Skandowano hasła: Nie ma zgody na Puszczy wycinanie / propagandy nam wciskanie / nie ma zgody Szyszko Janie!!

Organizatorzy zapowiedzieli, że jeżeli Ministerstwo Środowiska nadal będzie ignorować głos naukowców z Polski i całego świata, lokalnej społeczności z obszaru Puszczy Białowieskiej, zdecydowanej większości Polaków, ekspertów UNESCO oraz Komisji Europejskiej, protest przybierał będzie nowe formy.

Toruńską akcję zainicjowali aktywiści Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Dołączajcie do akcji solidarnościowej w swoich miastach!

Fot. Maciej Wesołowski