OCHRONA LASÓW 25.03.2008

470 świerków w rezerwatach Puszczy Białowieskiej czeka na decyzje

Od początku roku dwa puszczańskie Nadleśnictwa – Hajnówka i Białowieża wystąpiły do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku z wnioskami o wydanie zgody na wycinkę łącznie ok. 470 drzew w rezerwatach Puszczy Białowieskiej. Jeden z wniosków dotyczy wycinek w strefie ochronnej orlika krzykliwego.

Wnioski były umotywowane koniecznością zwalczania szkodników w postaci kornika drukarza i przypłaszczka granatka. Podlaski Oddział Pracowni został przez Konserwatora dopuszczony do postępowań na prawach strony, wnioskując o wydanie odmownych decyzji, niezezwalających na usunięcie drzew. Wywołało to zdecydowaną reakcję Polskiego Towarzystwa Leśnego (PTL), Koła „Puszcza Białowieska”, które wystosowało specjalne stanowisko w tej sprawie. PTL z wielkim niepokojem podszedł do wniosku Pracowni o zaniechanie wycinek w rezerwatach Puszczy Białowieskiej, przestrzegając przed zniszczeniami w przyrodzie, jakie mogą nastąpić w przypadku pozostawienia jej bez ingerencji Lasów Państwowych.

PTL stwierdził, iż: powoływanie się na garstkę uczonych [1] mających rewolucyjne, niemające żadnego uzasadnienia naukowego opinie jest wręcz szokujące. Stanowisko zostało podpisane przez przedstawiciela PTL – Andrzeja Nowaka (inżyniera nadzoru Nadleśnictwa Hajnówka) i wysłane do przysłowiowych „wszystkich świętych”. Dotychczas Wojewódzki Konserwator Przyrody nie podjął decyzji w tej sprawie. Ma to nastąpić po oględzinach na gruncie, które zostały zaplanowane na 2 kwietnia br. z udziałem przedstawicieli Pracowni, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i pracowników nadleśnictw.

[1] W przedłożonych wnioskach i uwagach Podlaski Oddział Pracowni powoływał się na zapisy, opinie i prace naukowe: prof. Jerzego M. Gutowskiego, prof. Ludwika Tomiałojcia, prof. Zbigniewa Witkowskiego, dr. Andrzeja Bobca, dr. Karola Zuba, dr. Lecha Krzysztofiaka, mgr. Pawła Pawlaczyka, zalecenia Dyrektora RDLP Białystok, Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego ws. uchwalenia planów ochrony rezerwatów, Rekomendację w sprawie cięć sanitarnych, usuwania drzew martwych i zamierających, zwalczania „szkodliwych” owadów i grzybów w ekosystemach leśnych w przyrodniczych obszarach chronionych Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Tropem Wajraka

Puszcza ginie, Warszawa, 2001-2002