OCHRONA LASÓW 28.06.2017

Dziekani Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich apelują o ochronę Puszczy

puszcza-bialowieska-dsc0336.jpg

Dziekani wydziałów przyrodniczych 14 polskich uniwersytetów apelują o ochronę Puszczy Białowieskiej i dużych rzek. List Otwarty Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich został skierowany do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Środowiska.

Dziekani wydziałów przyrodniczych wyrażają w Liście swój sprzeciw wobec realizowanej polityki eksploatacji zasobów przyrodniczych, prowadzonej bez uwzględnienia społecznych i ekonomicznych kosztów degradacji środowiska naturalnego.

Uważamy, że prowadzone aktualnie działania gospodarcze, w tym wprowadzane przez Ministerstwo Środowiska akty prawne, przyczynią się – poprzez bezpowrotną dewastację zasobów przyrodniczych – do zubożenia społeczeństwa i wzrostu zagrożenia kraju zjawiskami katastrofalnymi. Wobec rosnącej globalnej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, przeciwstawianie ochrony przyrody wartościom ekonomicznym i społecznym straciło rację bytu. Przeświadczenie, że „nie stać nas na ochronę przyrody”, okazało się błędne i ustąpiło pewności, że nie możemy pozwolić sobie na to, aby jej nie chronić. – piszą naukowcy.

Wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją w Puszczy Białowieskiej gdzie poprzez masowe cięcia niszczona jest przyroda najcenniejszego w skali kraju kompleksu leśnego oraz apelują o podjęcie dialogu z przedstawicielami nauki a przy podejmowaniu decyzji – o kierowanie się aktualną wiedzą naukową.

Uchwały popierające List podjęły Rady Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego i Śląskiego. 26 czerwca na Uniwersytecie Śląskim odbył się briefing prasowy w sprawie „Listu Otwartego”. Udział w nim wzięli Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, a także dr hab. Anna Orczewska oraz prof. dr hab. Piotr Skubała.

Wystosowanie Listu Otwartego przez Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich to bezprecedensowe wydarzenie.

Naukowcy-przyrodnicy zwykle skupiają się nad wynikami badań, pracując w laboratoriach, rzadko angażują się w życie społeczne czy polityczne. Ochronę przyrody zostawiają innym. Przeczy to mojemu wyobrażeniu o roli naukowców, którzy powinni najpierw chronić, a potem badać. Sądziłem, że tak już pozostanie. Tymczasem „List Otwarty Dziekanów Kierunków Przyrodniczych”, skierowany do najwyższych władz w naszym kraju, zmienia diametralnie ten stan. To już nie nieliczni profesorowie, czy niektóre z jednostek naukowych, ale znacząca i ważna grupa świata polskiej biologii staje po stronie przyrody. Głos ten jest zdecydowany, wyraża protest wobec polityki bezwzględnej eksploatacji zasobów przyrodniczych, w tym naszych największych skarbów – Puszczy Białowieskiej czy polskich rzek. Jeszcze niedawno nie uwierzyłbym, że doczekam jednoznacznego głosu polskich biologów z tak wielu wydziałów uniwersyteckich. – mówi profesor Skubała.

Sygnatariusze listu odnoszą się także do wycinki w Puszczy jako miejscu światowego dziedzictwa: Zwracamy przy tym uwagę, iż działania te wiążą się obecnie z realnym ryzykiem umieszczenia Puszczy Białowieskiej na prowadzonej przez UNESCO Liście Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

List zostanie przetłumaczony na jęz. angielski, a poprzez przedstawiciela sygnatariuszy ma także trafić do uczestników 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która na początku lipca odbędzie się w Krakowie.

Kontakt:
Prof. dr hab. Piotr Skubała, e-mail: [email protected], tel: 785 975 594