OCHRONA LASÓW 01.07.2017

Solidarni z Białowieżą w Waszyngtonie: Mighty Earth dołącza do historycznej walki o Puszczę Białowieską

puszcza-waszyngton-2017-06-dsc-0139-2000.jpg

Między styczniem a majem 2017 r. w Miejscu Światowego Dziedzictwa UNESCO, jednym z ostatnich prastarych lasów Europy, ponad 30 000 drzew zostało wyciętych przez należącą do Skarbu Państwa – polską korporację Lasy Państwowe.

W poniedziałek 26 czerwca odbyła się akcja solidarnościowa przed Polską Ambasadą w Waszyngtonie zorganizowana przez Mighty Earth w odpowiedzi na wielkoskalową wycinkę w Puszczy Białowieskiej na granicy Polski i Białorusi.

Chroniona przez UNESCO Puszcza Białowieska jest domem wielu zagrożonych i różnorodnych gatunków w tym wilków, dzięciołów i stada ponad 800 żubrów. Puszcza Białowieska to jeden z ostatnich skrawków rozległego, starodawnego lasu, który porastał Europę.

Chcemy pokazać Polskiemu Rządowi, że świat patrzy. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że ten prastary las może stać się Światowym Dziedzictwem w Niebezpieczeństwie, postanowiliśmy zorganizować akcję przed Polską Ambasadą – mówi dyrektorka organizacji Mighty Earth Deborah Lapidus.

Poprzez kampanie związanie z globalnym łańcuchem dostaw, Mighty Earth pracuje na rzecz przerwania połączenia miedzy rolnictwem a niszczeniem lasów tropikalnych i innych ekosystemów na całym świecie. Organizacja apeluje do Polskiego Rządu o ochronę jednego z ostatnich i największych w Europie prastarych lasów o cechach naturalnych, wyraża solidarność z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace Polska i setkami aktywistów, którzy narażają własne osoby i ryzykują aresztowanie stojąc na drodze ciężkiego sprzętu i chronią ten prastary las dla przyszłych pokoleń.

Każdego dnia wycinka postępuje coraz dalej, ale rośnie też opór w Polsce, Europie i na całym świecie. Przyłącz się do tej walki. Organizacja zachęca do podpisania założonej przezeń petycji na rzecz zatrzymania zniszczenia jednego z najstarszych lasów w Europie.

Mighty Earth przed polską ambasada w Waszyngtonie, 26.06.2017

Mighty Earth stands in solidarity with the historic fight to save the primeval Białowieża Forest

Between January and May 2017 over 30,000 trees have been cut down in the UNESCO World Heritage Site, one of Europe’s largest remaining old-growth forests, by the Polish Government’s State-owned logging company.

On Monday, June 26th, Mighty Earth organized a photo-petition outside the Polish Embassy in Washington, D.C. in response to large-scale logging in the Białowieża, an old-growth forest on Poland’s eastern border with Belarus.

The UNESCO-protected Białowieża forest is home to many threatened and diverse species including wolves, woodpeckers and a herd of 800 European bison. Białowieża is one of the last remaining parts of a vast ancient forest that once spread across Europe.

"We wanted to let the Polish Government know that the world is watching. When we learned that this unique and ancient forest was on its way to becoming a world heritage site in danger, we decided to organize in front of the Polish Embassy", said Mighty Campaign Director Deborah Lapidus.

Through global commodity supply-chain campaigns, Mighty works to break the link between agriculture and destruction of tropical rainforests and other native ecosystems around the world. Mighty calls on the Polish government to protect of one of the last and largest remaining parts of the primeval forest ecosystem in Europe, in solidarity with Pracownia, a Polish environmental organization, Greenpeace Poland, and the hundreds of activists who are putting their bodies on the line and risking arrest to stand in the way of the bulldozers and protect this ancient forest for future generations.

The loggers are going deeper into the forest every day, but resistance in Poland, across Europe, and around the world is growing. Join the fight now. Sign the petition to stop the destruction of one of Europe’s last old-growth forests.

Solidarność z polskimi obrońcami przyrody - prosto z Waszyngtonu sprzed polskiej ambasady.