OCHRONA LASÓW 04.07.2017

UNESCO! Powstrzymaj wycinkę Puszczy - apel polskiego społeczeństwa z okazji szczytu UNESCO w Krakowie

Dziś w Krakowie około tysiąca osób zebrało się przed Centrum Kongresowym ICE, w którym odbywa się szczyt UNESCO. Apelowali do delegatów, by Komitet UNESCO podjął wszelkie możliwe kroki, by ocalić Puszczę Białowieską przed wyrębem, który dotyka coraz większych połaci tego wyjątkowego lasu. Już jutro UNESCO ma podjąć kluczową decyzję w sprawie Puszczy. Apel społeczeństwa jest jasny - jeżeli Puszcza ma ocaleć, wycinka musi zostać natychmiast zatrzymana.

„Cała Puszcza parkiem narodowym”, „Nasza Puszcza jest światowa”, „Zniszczona Puszcza to zburzony Wawel” - to tylko niektóre banery przygotowane przez uczestników wydarzenia. Miłośników przyrody przywitali przedstawiciele organizacji zrzeszonych w koalicji Kocham Puszczę, którzy jako obserwatorzy biorą udział w szczycie UNESCO. O znaczeniu Puszczy jako ostatniego naturalnego nizinnego lasu w Europie i pilnej potrzebie jego ochrony ze sceny mówili naukowcy zajmujący się ochroną przyrody. Z terenu Puszczy do Krakowa przyjechali także lokalni mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się wycinkom. Ochronę Puszczy wsparli także artyści. Cecylia Malik z kolektywem Niedzielni przygotowała oprawę graficzną. Jej motywem przewodnim były dzięcioły, symbolizujące cenne gatunki, którym zagraża wycinka. „UNESCO! Stop logging and save Białowieża” - w imieniu zebranych, do delegatów apelował Adam Wajrak.

Dla Puszczy i jej miłośników wystąpił Grzegorz Turnau. Niestety, pomimo wielkiego zaangażowania, zdołał wykonać tylko dwa utwory. Artystę w skandaliczny sposób zagłuszyli pracownicy Lasów Państwowych, którzy zostali masowo przewiezieni do Krakowa, by zamanifestować poparcie dla ministra Szyszki.

„Polki i Polacy są dumni z Puszczy na liście UNESCO. Wszystkim nam zależy na ochronie Puszczy - bezcennego dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju i całego świata. Nasze wydarzenie było jak ona - różnorodne, piękne i pełne pozytywnej energii” - podsumowuje w imieniu organizatorów wydarzenia Sylwia Szczutkowska.

W środę UNESCO ma podjąć decyzję, czy wysłać do Puszczy ekspercką misję , która oceni stopień jej zagrożenia przez intensywną wycinkę. Eksperci UNESCO są zaniepokojeni skalą dewastacji Puszczy - w roboczej decyzji wzywają do zatrzymania wycinki w najcenniejszych drzewostanach oraz zwracają uwagę, że cięcia sanitarne i względy bezpieczeństwa są nadużywane.

Dane z nadleśnictw są dowodem na to, że Lasy Państwowe łamią międzynarodowe zobowiązania wobec UNESCO - około 40% cięć odbywa się w strefach UNESCO, w których jest to zabronione, a około 80% drzew zostało wyciętych w celach komercyjnych, co również narusza zobowiązania naszego kraju.

„Cały świat chroni własne dziedzictwo -  w tym skarby przyrody”.

„Mamy nadzieję, że UNESCO zatwierdzi decyzję ekspertów, która jest oparta o najlepsze, dostępne dane naukowe, korzystna dla dzikiej przyrody Puszczy i uwzględnia prawa lokalnej społeczności” - dodaje Diana Maciąga, obserwatorka na szczycie UNESCO.

Organizatorem wydarzenia była koalicja Kocham Puszczę.

Osoby kontaktowe:
Diana Maciąga, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, e-mail: [email protected], tel. 502 646 890
Sylwia Szczutkowska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, e-mail: [email protected], tel. 512 281 664
Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska, email [email protected], tel. 737 492 266
Przemysław Chylarecki, Fundacja Greenmind, e-mail: [email protected], tel. 604 555 862
Dariusz Gatkowski, WWF Polska, e-mail: [email protected], tel. 785 851 401

Puszcza Białowieska

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Potrzeby natury - konferencja w Sejmie, 2017

Prof. Rafał Kowalczyk Akademia na Zrębie