OCHRONA LASÓW 10.07.2017

Koalicja Kocham Puszczę: będziemy rozmawiać z każdym, kto chce ochronić Puszczę Białowieską

Decyzje w sprawie Puszczy Białowieskiej muszą być oparte na mocnych podstawach naukowych, bo tylko nauki biologiczne są w stanie zaproponować rozwiązania uwzględniające potrzeby puszczańskiego ekosystemu w całej jego wyjątkowej złożoności. Puszcza nie może być ani przedmiotem ekonomicznych kalkulacji, ani gier politycznych na szczeblu lokalnym czy państwowym. Koalicja Kocham Puszczę, zrzeszająca organizacje Dzika Polska, ClientEarth, Greenpeace, Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF, będzie rozmawiać z każdym (w tym z partiami politycznymi), kto działa z poszanowaniem naukowej wiedzy w zakresie ochrony Puszczy – stanowisko większości naukowców w Polsce i na świecie jest zdecydowane: wycinka jednoznacznie szkodzi Puszczy Białowieskiej.

Z tego względu przedstawiciele koalicji Kocham Puszczę a także naukowcy i przedstawiciele lokalnej społeczności spotykają się z politykami Platformy Obywatelskiej, by zaprezentować im swoje stanowisko dotyczące konieczności objęcia Puszczy Białowieskiej ochroną, na jaką to miejsce zasługuje.

Puszcza Białowieska to nasz wspólny skarb. Organizacje pozarządowe zrzeszone w koalicji Kocham Puszczę od ponad 10 lat działają na rzecz ustanowienia na terenie całej Puszczy parku narodowego – nasz postulat nie zmienia się! W celu jego realizacji podejmujemy różnego rodzaju działania. Wśród nich jest również przekonywanie polityków różnych opcji do konieczności zapewnienia w Puszczy warunków do trwania naturalnych procesów.

Działamy w imieniu przyrody oraz dziesiątek tysięcy wspierających nas Polek i Polaków, różniących się wiekiem, statusem majątkowym, miejscem zamieszkania i poglądami politycznymi, ale dzielącymi wypowiedziane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego przekonanie, że Puszcza Białowieska to perła w koronie polskiej przyrody, która wymaga wyjątkowego szacunku i ochrony.