OCHRONA LASÓW 14.07.2017

Oświadczenie w sprawie doniesień o uderzeniu pracownika Lasów Państwowych w Giżycku

pacyfa-kadr.jpg

Greenpeace, Fundacja Dzika Polska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz aktywiści tych organizacji podejmują w obronie przyrody wyłącznie działania pokojowe i tym samym zdecydowanie odcinają się od wszelkich form przemocy.

Osoba, której zarzuca się napaść na pracownika Lasów Państwowych w Giżycku nie jest i nie była aktywistą naszych organizacji. Wydarzenie w Giżycku nie jest w jakimkolwiek stopniu częścią pokojowych protestów przeciw zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej. Nie jesteśmy stroną w sprawie zajścia w Giżycku i nie chcemy go komentować, tym bardziej, że relacje na jego temat znamy jedynie ze strony Lasów Państwowych.

Pokojowe protesty przeciwko zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej, które trwają tam od kilku tygodni, gromadzą ludzi z całej Polski i zagranicy. Każda z tych osób działa na własną odpowiedzialność, ale w imieniu zdecydowanej większości społeczeństwa, która sprzeciwia się wycinaniu drzew w cennych przyrodniczo drzewostanach puszczańskich. Nielegalność wycinki w Puszczy Białowieskiej potwierdziły także UNESCO i Komisja Europejska, zobowiązując Polskę do wstrzymania cięć.