OCHRONA LASÓW 04.06.2018

Jak nie piłą, to asfaltem!

Po skandalicznej wycince Puszczy Lasy Państwowe znowu dewastują przyrodę. Przechodząca przez środek Puszczy Białowieskiej droga Narewkowska o marginalnym znaczeniu dla transportu publicznego, ma zostać wyasfaltowana. Trasa ta przebiega przez teren Natura 2000, znajduje się w pobliżu kilku rezerwatów, a nawet częściowo biegnie na granicy Białowieskiego Parku Narodowego.

Przez lata była to zwykła szutrowa droga leśna udostępniona dla turystów i mieszkańców. Przebudowa drogi wpłynie negatywnie na ekosystem cennego przyrodniczo obszaru oraz w znaczący sposób zwiększy ryzyko kolizji ze zwierzętami. Prace mają ruszyć już 1 lipca dlatego naukowcy i organizacje pozarządowe zajmujące się Puszczą, skierowały do Ministra Środowiska, Henryka Kowalczyka pilny apel o zatrzymanie asfaltowania.

Z uwagi na rażące błędy w ocenie wpływu tej inwestycji na unikatowy ekosystem Puszczy Białowieskiej 30 maja br. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Przebudowa drogi spowoduje znaczące negatywne skutki dla całego ekosystemu Puszczy. Druga asfaltowa droga to kolejne zagrożenia dla jej przyrody. Wprowadzi do serca Puszczy więcej samochodów, więcej inwazyjnych gatunków obcych, więcej hałasu i zanieczyszczeń, zwiększy wycinkę i zagrożenie pożarowe. Drogi, które przenikają do naturalnych lasów i dzikich obszarów są kompletną katastrofą ekologiczną na całym świecie, Puszcza nie będzie wyjątkiem. Droga będzie stanowić zagrożenie także dla chronionych gatunków zwierząt tj. żubra, rysia i wilka, ponieważ śmiertelność nawet pojedynczych osobników może wpływać na stabilność całych lokalnych populacji - mówi Nuria Selva z Instytutu Ochrony Przyrody Państwowej Akademii Nauk.

Nawierzchnia asfaltowa spowoduje powstanie bariery ekologicznej dla zwierząt o ograniczonej mobilności – płazy, gady i naziemne bezkręgowce. Badania z kilku krajów europejskich wskazują, że wiele leśnych gatunków małych zwierząt unika przekraczania podobnych dróg, co powoduje fragmentację ich siedlisk i przerywanie szlaków migracji. W przypadku najwolniej poruszających się płazów (ropuchy, kumaki, traszki) drogi o natężeniu ruchu 500 poj/dobę mogą powodować śmiertelność na poziomie aż 50% liczebności lokalnych populacji.

Po nielegalnej, masowej wycince to kolejne szkodliwe działanie Lasów Państwowych w Puszczy. Każdy z nas widział w środku lasu wyasfaltowane autostrady prowadzące donikąd. Pieniądze na asfaltowanie lasu pochodzą z Funduszu Leśnego, czyli wycinki takich miejsc jak Puszcza Białowieska, Bukowa, Karpacka i wielu innych cennych lasów w naszym kraju. Lasy Państwowe wydają pieniądze na inwestycje zupełnie zbędne i szkodzące przyrodzie. To pokazuje, że wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Leśnego wymaga rewizji - podsumowuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Osoby kontaktowe:
Nuria Selva, Instytut Ochrony Przyrody PAN, tel. 600 135 676, [email protected]
Radek Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]