OCHRONA LASÓW 11.06.2018

Petycja do Ministra Środowiska przeciwko asfaltowaniu Puszczy Białowieskiej!

Od piątku już ponad 2000 osób podpisało petycję do Ministra Środowiska o interwencję w sprawie zaplanowanego przez Lasy Państwowe asfaltowania drogi graniczącej z Białowieskim Parkiem Narodowym. Inwestycja ta może spowodować poważne zagrożenia dla dzikiej przyrody, ale i ludzi.

1 lipca mają ruszyć prace na tzw. Drodze Narewkowskiej o marginalnym znaczeniu dla transportu, ale przebiegającej przez obszar bardzo cenny przyrodniczo. Do tej pory była to wewnętrzna droga leśna o nawierzchni wykonanej z kruszywa i udostępniona dla ruchu turystycznego i lokalnej komunikacji. Niedawno przeprowadzony remont jest zupełnie wystarczający. To rozwiązanie bezpieczne dla zwierząt i ludzi, ponieważ rodzaj drogi wymusza niższą prędkość, a charakterystyczny dźwięk poruszania się po drodze szutrowej stanowi rodzaj wczesnego ostrzegania dla zwierząt.

Wyasfaltowanie drogi zintensyfikuje ruch oraz spowoduje zwiększenie prędkości, a to nieuchronnie prowadzi do wypadków ze zwierzętami, również chronionymi - wilkiem, rysiem czy żubrem - ostrzega Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. - Zagrożeni będą także turyści, często rodziny z dziećmi, poruszający się pieszo i na rowerach. Naiwnością jest twierdzenie, że na tej drodze zostanie dochowana projektowana prędkość 30 km/h.

Inwestorem tej szkodliwej przebudowy są Lasy Państwowe. Ponownie ludzie odpowiedzialni za nielegalną,wycinkę Puszczy BIałowieskiej, chcą ingerować w ten unikalny na skalę światową las. Szacowany koszt to aż 12 milionów złotych. Środki pochodzą z Funduszu Leśnego, czyli m.in. z wycinki najcenniejszych drzewostanów w Polsce.

Petycja to nie jedyne działania zmierzające do zatrzymania tej szkodliwej dla ludzi i przyrody inwestycji. W poniedziałek 4 czerwca specjalny apel do Ministra Środowiska o zatrzymanie asfaltowania drogi Narewkowskiej skierowali naukowcy i organizacje pozarządowe. Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku na wniosek Pracowni na rzecz Wszystkich Istot prowadzi postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej ze względu na rażące błędy w ocenie wpływu tej inwestycji na dziką przyrodę. Niemniej ważny jest również głos ludzi, którzy z oburzeniem wypowiadają się w mediach społecznościowych o asfaltowaniu Drogi Narewkowskiej.

Liczymy, że wspólnie uda nam się zatrzymać tę szkodliwą inwestycję.


Osoba kontaktowa:
Sylwia Szczutkowska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 512 281 664, [email protected]

 

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Rykowisko i polowanie w rysunkach Ryszarda Dąbrowskiego