OCHRONA LASÓW 18.06.2018

Droga – Tak. Asfalt – Nie

puszcza-narewkowska-674x440.jpg

Z uwagi na dezinformację i wprowadzanie opinii publicznej w błąd przez Lasy Państwowe, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przedstawia stanowisko w sprawie asfaltowania drogi Narewkowskiej w Puszczy Białowieskiej.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nie jest przeciwna remontowi Drogi Narewkowskiej. Co więcej – uważamy, że droga ta jest bardzo potrzebna zarówno z punktu widzenia ruchu turystycznego, jak i dla mieszkańców. Stoimy jednak na stanowisku, że asfaltowanie tej drogi jest nieracjonalne ekonomicznie i stanowi poważne niebezpieczeństwo dla ludzi i przyrody Puszczy.

1. Inwestycja jest znacznie przeszacowana. Na wyasfaltowanie drogi leśnej Lasy Państwowe przeznaczyły 12 mln zł. W całej Polsce powstają solidne drogi leśne o nawierzchni z kruszywa, charakteryzujące się dużą nośnością dostosowaną do przejazdów ciężkiego sprzętu,które są jednak dużo tańsze. Zaoszczędzone środki w kwocie 7 mln, zamiast na asfalt, można przeznaczyć na rozwiązanie faktycznych problemów mieszkańców np. wsparcie transportu publicznego. Droga jest już wyremontowana – jej nawierzchnia z kruszywa jest odpowiednia dla udostępnienia tej drogi do ruchu

2. Asfaltowa droga to zagrożenie dla turystów. Po wyasfaltowaniu drogi Narewkowskiej wzrośnie na niej natężenie ruchu oraz prędkość samochodów. To zagrożenie dla pieszych i poruszających się na rowerach turystów, często rodzin z małymi dziećmi. Wzrośnie także ryzyko kolizji z dzikimi zwierzętami. Wypadki z dużymi ssakami tj. jeleń czy łoś mogą być śmiertelne w skutkach. Ponadto turyści przyjeżdżają do Puszczy, by podziwiać unikalną przyrodę, a nie beton i asfalt.

3. Asfaltowa droga to zagrożenie dla cennej przyrody Puszczy. Droga Narewkowska biegnie w centrum Puszczy, tuż przy rezerwatach przyrody i częściowo na granicy z Białowieskim Parkiem Narodowym. W wyniku negatywnego oddziaływania hałasu i światła prawie 8% obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska przestanie być przydatna dla wilka. Znacząco wzrośnie śmiertelność zwierząt w wyniku kolizji z pojazdami, szczególnie zagrożone będą cenne gatunki ptaków.

4. Wbrew temu, co sugerują Lasy Państwowe, droga będzie asfaltowa. Zgodnie z dokumentacją techniczną w nawierzchni będzie wykorzystywana emulsja asfaltowa, co razem z pozostałymi danymi spełnia definicję drogi asfaltowej.

5. Wadliwa dokumentacja środowiskowa. To co przemilczają Lasy Państwowe to oddziaływania inwestycji na etapie jej funkcjonowania – podniesienie parametrów techniczno-użytkowych drogi będzie miało znaczące i długotrwałe negatywne konsekwencje na przyrodę Puszczy. Oddziaływań tych nie zbadano i nie oceniono w Raporcie środowiskowym oraz decyzjach środowiskowych. Dało to podstawę do podważenia dokumentacji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku na wniosek Pracowni na rzecz Wszystkich Istot prowadzi postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla odcinka w Nadleśnictwie Białowieża.

Jesteśmy za mądrym rozwojem regionu, czyli takim, który uwzględnia konieczność zachowania cennej przyrody Puszczy. To właśnie unikatowość tego lasu jest magnesem dla tysięcy turystów z Polski i zagranicy. Niszczenie przyrody, czy to przez wycinkę czy asfaltowanie dróg leśnych, jest równoznaczne z podcinaniem ważnej gałęzi dochodowej, jaką dla miejscowej ludności jest turystyka. Dlatego w pełni popieramy wyremontowanie Drogi Narewkowskiej, ale na bazie kruszyw naturalnych, a nie asfaltu. 

Osoba kontaktowa:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]

 

 

Przemysław Chylarecki, konferencja Potrzeby natury

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych, 2016