OCHRONA LASÓW 03.09.2018

Coraz bliżej ukarania winnych dewastacji Puszczy Białowieskiej

puszcza-bielecki-674x440.jpg

30 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Hajnówce nakazał prokuraturze zająć się sprawą Grzegorza Bieleckiego, byłego już nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka. To efekt interwencji Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, która w styczniu br. zawiadomiła organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a następnie skutecznie odwołała się od postanowienia Prokuratury w Sokółce odmawiającej zajęcia się tą sprawą.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zarzuca Bieleckiemu, że kierując Nadleśnictwem Hajnówka dopuścił się przekroczenia uprawnień oraz niedopełniania obowiązków w związku z masową, nielegalną wycinką Puszczy Białowieskiej. Bielecki, pomimo iż miał świadomość łamania prawa i zobowiązań międzynarodowych dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej, prowadził cięcia w najcenniejszych, ponadtsuletnich drzewostanach. Aż 40% drzew wycinanych w nadleśnictwie Hajnówka pochodziło z chronionego starodrzewia. Tereny te są wyłączone z pozyskiwania drewna na podstawie Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska oraz zobowiązań wynikających z Konwencji UNESCO. Zarzuty Stowarzyszenia w kwietniu br. potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE, który przyznał, że masowa wycinka Puszczy prowadzona była nielegalnie i ze szkodą dla puszczańskiej przyrody.

Decyzje stojące za dewastacją Puszczy Białowieskiej podjęły konkretne osoby, które miały świadomość łamania prawa. To bardzo ważne postanowienie sądu, które przybliża nas do wyciągnięcia konsekwencji od winnych nielegalnej wycinki Puszczy. Nie można bezkarnie niszczyć światowego dziedzictwa przyrody i ludzi – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

 

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]