OCHRONA LASÓW 10.08.2008

Koleją i drezyną przez Puszczę Białowieską

Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Kolejowe Podlasie” otrzymało zgodę starosty Hajnowskiego na poruszanie się drezyną na trasie Białowieża – Hajnówka.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce od września 2007 roku jest wieczystym użytkownikiem linii kolejowej w Puszczy Białowieskiej, nr 52 Lewki – Białowieża na odcinku Nieznany Bór-Białowieża oraz nr 451 Białowieża-Białowieża Pałac. Prawo własności budowli i urządzeń stanowiących linie kolejowe oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości z wykorzystaniem na cele związane z prowadzeniem ruchu kolejowego przekazała Starostwu Spółka „Polskie Koleje Państwowe S.A.” w Warszawie. Pozyskanie przez samorząd powiatu tejże linii ma na celu jej uruchomienie w przyszłości. Z wypowiedzi starosty hajnowskiego wynika, że warunkiem przekazania linii była organizacja na niej przede wszystkim regularnych przewozów pasażerskich. Dopiero w drugiej kolejności samorząd zakłada możliwość częściowego wykorzystania linii do przewozów turystycznych. Działające w regionie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „Kolejowe Podlasie” w br. otrzymało pozwolenie na korzystanie z miejscowych linii. Z informacji uzyskanych od jednego z członków „Kolejowego Podlasia” wiadomo, że celem działalności jest przywrócenie ruchu kolejowego na trasie Białowieża – Hajnówka.

Proces przywracania infrastruktury do użytku został już niewątpliwie rozpoczęty, powinien być poddany wieloaspektowej analizie pod kątem jego wpływu na przyrodę Puszczy. Dotychczas „Kolejowe Podlasie” otrzymało od Starosty Hajnowskiego zgodę na poruszanie się drezyną napędzaną siłą mięśni na trasie Białowieża – Hajnówka. Jak poinformował członek „Kolejowego Podlasia” – zgoda na dopuszczenie do ruchu drezyny napędzanej silnikiem spalinowym to tylko kwestia formalności – podpisania aneksu do umowy miedzy Stowarzyszeniem a Starostą. Docelowo plany zakładają remont lub budowę stacji w Czerlonce, Grudkach, oraz w pobliżu Miejsca Mocy.

Wcześniej Conwentz, dziś Korolec, 2013