OCHRONA LASÓW 18.12.2018

Skandal! Lasy Państwowe łamią postanowienia sądu i znów tną w Puszczy Białowieskiej

browsk_1.jpg

W dniu 13 grudnia br. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i ukaranie Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w związku ze wznowieniem wycinek w Puszczy Białowieskiej. Wbrew postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z października br. o wstrzymaniu prac leśnych na terenie nadleśnictw Hajnówka, Browsk i Białowieża, w dniach 5-13 grudnia br. udokumentowano prowadzenie wyrębów w Nadleśnictwie Browsk w III strefie ochrony UNESCO, skąd pozyskiwanie drewna jest zabronione.

Aktywiści Obozu dla Puszczy oraz Fundacji Dzika Polska ujawnili prowadzenie wycinek w aż siedmiu miejscach Nadleśnictwa Browsk. Pod topór poszły ogromne świerki, kilkudziesięcioletnie dęby, brzozy i dziuplaste graby. Wyręby mają typowo komercyjny charakter – wycięte drzewa mają nabite tzw. cechówki i są złożone na składnicach. Wyrąb drzew z III Strefy UNESCO jest złamaniem nie tylko zasad zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale także wywalczonego przez Pracownię postanowienia sądu, zabraniającego leśnikom cięć w Puszczy.

Przypomnijmy, że w grudniu 2017 r. Stowarzyszenie pozwało Skarb Państwa w procesie cywilnym o zaniechanie naruszenia środowiska, podjęcie środków zapobiegawczych i przywrócenie stanu zgodnego z prawem w Puszczy Białowieskiej. Postanowieniem z 18 października br. Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył przedmiot sporu do czasu rozstrzygnięcia sprawy poprzez nałożenie na puszczańskie nadleśnictwa szeregu zakazów, które leśnicy obecnie łamią. Sąd zakazał m.in.:

  • wycinki drzew w III strefie UNESCO
  • wycinki drzew w drzewostanach ponadstuletnich, także grądowych
  • wycinki drzew na chronionych siedliskach przyrodniczych i siedliskach chronionych sów, dzięciołów i chrząszczy saproksylicznych
  • wywozu wszystkich wyciętych ponad 100-letnich drzew i nakazał ich pozostawienie w lesie do całkowitej mineralizacji

Zabezpieczenie powództwa ma chronić przedmiot sporu czyli przyrodę Puszczy Białowieskiej, ale jak widać leśnicy nie respektują prawa i kontynuują dewastację puszczańskiej przyrody.

To skandal! – komentuje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – Lasy Państwowe łamią sądowy zakaz wycinki w III strefie UNESCO. Nie jest to pierwszy raz, kiedy ta instytucja kpi sobie z prawa. Wszyscy pamiętamy wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE, który potwierdził, że masowa wycinka Puszczy była nielegalna. Dlatego domagamy się ukarania ludzi odpowiedzialnych za ten proceder. Nie możemy dłużej pozwalać na dewastację naszego narodowego dziedzictwa przyrodniczego.

Kolejne sprzeczne z prawem i wymogami ochrony przyrody działania Lasów Państwowych dowodzą, że nie możemy pozostawić przyszłości Puszczy Białowieskiej w rękach koncernu drzewnego, zainteresowanego jedynie zyskami z przerabiania lasów na deski. Jeżeli Puszcza Białowieska ma przetrwać dla przyszłych pokoleń, musimy objąć jej całą powierzchnię parkiem narodowym – dodaje Ślusarczyk.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]