OCHRONA LASÓW 14.02.2019

Cała Puszcza Białowieska musi być bezwzględnie chroniona. Rezolucja naukowców na zakończenie konferencji „Forest at risk. Bialowieza and beyond”

konferencja-forests-at-risk-674x440.jpg

Tylko skuteczna, kompleksowa i oparta na nauce ochrona Puszczy Białowieskiej umożliwi jej zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Należy natychmiast wstrzymać wszelką działalność Lasów Państwowy na tym terenie. Wycinka, sztuczne nasadzenia, melioracje czy rozwój sieci drogowej na obszarze Puszczy powodują jej postępujące zubożenie. Nie stać nas jako społeczeństwa na utratę wyjątkowej wartości Puszczy przejawiającej się w naturalnych procesach ekologicznych i wysokiej różnorodności biologicznej. To główne wnioski z konferencji naukowej „Forest at risk. Bialowieza and beyond” (Lasy w niebezpieczeństwie: nie tylko Puszcza Białowieska), która odbyła się 12 i 13 lutego br. na Uniwersytecie Warszawskim.

Witryna internetowa konferencji „Forest at risk. Bialowieza and beyond”

W konferencji udział wzięli najważniejsi eksperci z dziedziny ekologii i ochrony bioróżnorodności lasów z takich krajów jak Szwecja, Niemicy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Australia.

W podsumowaniu konferencji jej uczestnicy i organizatorzy wyrazili duże zaniepokojenie przyszłością polskiej części Puszczy Białowieskiej i wezwali krajowe i europejskie władze do spełnienia ich obowiązku zachowania dziedzictwa przyrodniczego należącego do całego społeczeństwa.

W specjalnej rezolucji wezwali także do:

  • natychmiastowego wstrzymania gospodarki leśnej na terenie Puszczy;
  • ochrony całej polskiej części puszczy w postaci parku narodowego;
  • wdrożenia opartej na nauce strategii ochrony ekologicznych procesów i różnorodności biologicznej zgodnej z krajowym i międzynarodowym prawem;
  •  wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności zabezpieczającej jej potrzeby w oparciu o nieinwazyjne użytkowanie Puszczy.

W trakcie konferencji naukowcy zwracali uwagę, że pozostałości lasów naturalnych, do których należy Puszcza Białowieska, to zaledwie kilka procent ogólnej powierzchni lasów w Europie. Są one natomiast niezbędne dla utrzymania prawidłowych warunków życia na naszej planecie. Takich lasów nie należy traktować jako źródło drewna, ale jako ostatnie już miejsce występowania gatunków będących reliktami pierwotnych lasów, wyjątkową atrakcję turystyczną oraz laboratorium nauki.

Rezolucja naukowców jest szczególnie ważna w kontekście kolejnych planów masowej dewastacji Puszczy Białowieskiej. Pomimo zeszłorocznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzającego, że nadmierna wycinka Puszczy była nielegalna i szkodliwa dla jej przyrody, Lasy Państwowe szykują się do kontynuacji masowych wyrębów Puszczy – także drzewostanów ponadstuletnich. Naukowcy wyrazili nadzieję, że rezolucja zostanie uwzględniona przez decydentów i poskutkuje utworzeniem Białowieskiego Parku Narodowego na całym obszarze puszczy oraz będzie stanowić impuls dla europejskich decydentów do jeszcze lepszej ochrony cennych, naturalnych lasów.

Puszcza Białowieska, najlepiej zachowany na niżu las zbliżony do naturalnego, traktowana jest przez leśników jak plantacja desek. Jej ochrona dla przyszłych pokoleń to nasz obowiązek. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w pełni popiera treść rezolucji i z dumą złożyła swój podpis pod postulatami – komentuje Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Kontakt:
Sylwia Szczutkowska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 512 281 664, [email protected]

Pomóż nam chronić przyrodę

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016