OCHRONA LASÓW 08.04.2019

UNESCO: wycinka stanowi dla Puszczy Białowieskiej zagrożenie

Jeśli w Puszczy Białowieskiej rozpocznie się na nowo komercyjna wycinka, Komitet UNESCO powinien rozważyć umieszczenie jej na Liście Dziedzictwa Ludzkości w zagrożeniu - stwierdza jednoznacznie UNESCO w opublikowanym właśnie raporcie. Podkreśla też, że tylko wstrzymanie wycinki sprawiło, że Puszcza Białowieska nie została zarekomendowana do umieszczenia na tej liście już teraz.

Zobacz Raport UNESCO

Jako Koalicja Kocham Puszczę (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Greenpeace Polska, Greenmind, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska) jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że Lasy Państwowe, wbrew zaleceniom UNESCO, przygotowują nowe Plany Urządzenia Lasu, które oznaczają powrót wycinki. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska nie zainicjowało prac nad dokumentami wymaganymi przez UNESCO: Zintegrowanym Planem Zarządzania obiektem UNESCO oraz planem zapobiegania i gaszenia pożarów.

Naszym zdaniem sytuacja z raportem UNESCO pokazuje, że Ministerstwo Środowiska znalazło się między młotem a kowadłem: interesem Lasów Państwowych z jednej strony a presją społeczną oraz przepisami prawa polskiego i międzynarodowego z drugiej strony.

Ministerstwo musiało wstrzymać wycinkę, która była niezgodna z prawem UE, zobowiązaniami Polski wobec UNESCO a także oczekiwaniem społecznym. Nie jest jednak w stanie wykonać dalszych kroków w kierunku pełnej ochrony Puszczy Białowieskiej, bo Lasy Państwowe chcą dalej traktować puszczę jak plantację. Dlatego właśnie nie mamy Zintegrowanego Planu Zarządzania, a w zamian uruchomione zostały prace nad aneksami do PUL-ów – dokumentów pozwalających wznowić wycinkę.

Raport UNESCO powinien stać się kolejnym impulsem, który uświadomi ministrowi Kowalczykowi, że podejście do zarządzania Puszczą Białowieską musi się zmienić. Każdy kolejny miesiąc zwłoki w działaniach na rzecz pełnej ochrony Puszczy niesie ryzyko kontynuacji niepotrzebnego, szkodliwego dla wszystkich konfliktu i kolejnych międzynarodowych porażek. Pokazuje też szkodliwą dla przyrody i wizerunku Ministerstwa zależność od Lasów Państwowych - przedsiębiorstwa, które zgodnie z prawem powinno nadzorować.

Zarówno wytyczne UNESCO, jak i prawo unijne, najlepsza wiedza naukowa oraz 84% poparcia wśród Polek i Polaków, nie pozostawiają wątpliwości, jakie jest jedyne skuteczne, długofalowe rozwiązanie dla Puszczy Białowieskiej – cały jej teren powinien być chroniony w ramach parku narodowego. Jednocześnie okoliczne gminy powinny otrzymać systemowe wsparcie, by wyeliminować wszelkie potencjalne ograniczenia, które mogą z tego wynikać dla mieszkańców.

Koalicja Kocham Puszczę wysłała do UNESCO raport, zawierający podsumowanie działań ministerstwa i Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej. Społeczny raport zawiera wnioski zbieżne z konkluzjami raportu misji reaktywnej UNESCO i IUCN.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected] 

Pomóż nam chronić przyrodę

Deklaracje podatkowe

Przekaż 1,5%

Wesprzyj nasze działania przekazując 1,5% swojego podatku. Pobierz bezpłatny, bezpieczny program do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.

UNESCO! Powstrzymaj wycinkę Puszczy

Nasza Puszcza jest światowa, 2017