OCHRONA LASÓW 28.08.2008

Nasza Puszcza. Wiele jej zawdzięczamy. Czy zasługuje na taki los?

Pod takim hasłem ekolodzy z Podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot rozpoczynają akcję, która ma na celu uświadomienie mieszkańcom okolic Białowieskiego Parku Narodowego korzyści płynących z sąsiedztwa obiektu i szans, które niesie jego powiększenie. Reklama to dalszy ciąg szeroko zakrojonych działań mających na celu zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Puszczy Białowieskiej. Kolejne etapy to druk słownika architektonicznego związanego z ginącą kulturą materialną okolic puszczy, słownik starych przedmiotów z tego terenu. Kolejne atrakcje czekają na wielbicieli komiksów jako, że wkrótce ukaże się komiks nawiązujący do sytuacji Puszczy Białowieskiej.

Ekspozycja wielkoformatowych nośników reklamy na ulicach Narewki, Hajnówki i Białowieży ma pomóc w zwróceniu uwagi społeczności lokalnej na dramatyczną sytuację, w jakiej znajduje się jej największy skarb. Na ponad 70% obszaru Puszczy nadal ma miejsce rabunkowa gospodarka leśna. Leśnicy nie oszczędzają nawet rezerwatów położonych poza Parkiem Narodowym. Puszcza Białowieska traci przez to swoją rangę i powoli upodabnia się do zwykłego lasu gospodarczego.

Ze względu na wycinkę ostatnich starodrzewi w puszczańskich lasach zawieszony został dyplom Rady Europy, którym dotychczas szczycił się Białowieski Park Narodowy. Dwa lata temu zakończyły się prace zespołu prezydenckiego uwieńczone przygotowaniem projektu pakietu ustaw ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy. Niestety, powiększenie Parku Narodowego ugrzęzło w konsultacjach międzyresortowych. Jedną z głównych przeszkód jest sprzeciw i nieufność samorządów oraz społeczności lokalnych.

Ekolodzy swoją inicjatywą chcą przekonać mieszkańców, że sędziwy, stary, a nawet obumierający i odradzający się w naturalny sposób las, przyniesie lokalnej społeczności o wiele więcej korzyści niż jednorazowy zysk z jego wycięcia na cele gospodarcze lub pod pretekstem ochrony przed szkodnikami.

Turyści odwiedzający Puszczę Białowieską nie są zainteresowani rosnącymi w rzędach uprawami leśnymi spotykanymi w całym kraju. Przyjeżdżają żeby zobaczyć stary las o charakterze naturalnym

podkreśla Michał Fabiszewski z Pracowni

Również młodzi hajnowianie nie godzą się z zaściankowością Hajnówki i krytykują marazm samorządu.

Młodzi ludzie wyjeżdżają. Lokalne władze nie starają się aktywnie wspierać rozwoju z myślą o nich, chociażby poprzez wykorzystanie szans, jakie niesie ze sobą powiększenie Parku Narodowego

mówi Basia Gryniewicka, licealistka z Hajnówki

Tymczasem sąsiadująca z Parkiem Narodowym, Białowieża przeżywa gwałtowny rozwój. W ostatnich latach stanęły tu cztery hotele, z których tylko jeden daje pracę ok. 100 osobom. Każdego dnia kilkadziesiąt osób z Hajnówki dojeżdża do pracy w Białowieży. Niemal każde gospodarstwo oferuje pokoje do wynajęcia. Z informacji zawartych na stronach internetowych Gminy Białowieża wynika, że ponad 60% gospodarstw rolnych w gminie nie utrzymuje się już z produkcji rolnej – domeną ich działalności stała się turystyka.

Dochody pozyskane z turystyki stanowią podstawową część domowego budżetu większości mieszkańców Białowieży

mówi Tomasz Lippoman, właściciel biura turystycznego organizujący wycieczki w Puszczy Białowieskiej

Białowieża jest najlepszym i namacalnym dowodem na to, ze sąsiedztwo parku narodowego gwarantuje rozwój. Dlatego zdaniem jego zwolenników powiększenie parku stanowi szansę, także dla Hajnówki.

W Parkach Narodowych na świecie sąsiedztwo cennych obszarów stanowi podstawę rozwoju danej miejscowości. Nie ma wątpliwości, że powiększenie parku narodowego będzie stanowiło bodziec do rozwoju Hajnówki, stanie się ona „bramą do puszczy”

mówi Rafał Dziemiński z Pracowni

Więcej informacji:
Rafał Dziemiński, PnrWI Oddział Podlaski
tel. 504 104 275, e-mail: [email protected]

Puszcza Białowieska, krajobrazy