OCHRONA LASÓW 10.03.2021

Zamiast ochrony – kolejne wycinki: 8 faktów o aneksach do Planów urządzenia lasu dla Puszczy Białowieskiej

aneksy-674x440.jpg

9 marca br. wiceminister środowiska Edward Siarka, podpisał aneksy do planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Białowieża i Browsk. Wbrew jego twierdzeniom, podpisanie aneksów nie było konieczne, aby wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Co gorsza – dzisiejsza decyzja zezwalająca na dalsze cięcia wprowadza kolejne zagrożenia dla puszczańskiej przyrody.

Koalicja Kocham Puszczę przedstawia listę problemów, które związane są z dzisiejszą decyzją wiceministra Edwarda Siarki:

  1. Aneksy wprowadzające kolejne cięcia nie są konieczne do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej.
  2. Podpisane aneksy negatywnie zaopiniowała UNESCO. W 2019 roku krytyczne uwagi do aneksów zgłosili również naukowcy i organizacje pozarządowe. Podpisane dokumenty nie uwzględniają tych uwag.
  3. Zatwierdzenie aneksów narusza prawo miejscowe i zasady ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, ponieważ zaplanowano wycinanie drzew w drzewostanach stuletnich o charakterze naturalnym.
  4. Aneksy do planów urządzenia lasu dla Browska i Białowieży oparte są na nierzetelnych i nieaktualnych inwentaryzacjach przyrodniczych, które znacznie zaniżają lub pomijają występowanie chronionych gatunków.
  5. Krótki czas na realizację cięć oznacza bardzo silną punktową presję na puszczańską przyrodę.
  6. W lasach, w których zaplanowano cięcia, stwierdzono chronione gatunki: ptaki chronione dyrektywą ptasią, rzadkie gatunki mszaków i chrząszczy.
  7. Aneksów nie można uzasadniać bezpieczeństwem pożarowym. Drzewa, które stanowią zagrożenie przy szlakach komunikacyjnych i infrastrukturze, mogą być i są wycinane, a następnie pozostawiane w lesie. Nie potrzeba do tego wprowadzania aneksów.
  8. Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym zapewnić bezpieczeństwo puszczańskiej przyrodzie jest uczynienie całej Puszczy parkiem narodowym.

Wielokrotnie informowaliśmy ministerstwo środowiska o problemach związanych z zaproponowanymi aneksami. Niestety kierownictwo ministerstwa nie znalazło czasu na spotkanie ze stroną społeczną i – zamiast wsłuchać się w głos świata nauki i oczekiwania strony społecznej – po raz kolejny zdecydowało się na ruch, który będzie miał poważne negatywne konsekwencje dla puszczańskiej przyrody.

Kontakt:
Sylwia Szczutkowska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 512 281 664, e-mail: [email protected]

Deklaracje podatkowe

Przekaż 1,5%

Wesprzyj nasze działania przekazując 1,5% swojego podatku. Pobierz bezpłatny, bezpieczny program do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.

Pieśń dla Puszczy Tęczowych Wojowników

Nasza Puszcza jest światowa, 2017