OCHRONA LASÓW 30.09.2008

Koncern Łukoil kontra białowieskie żubry i rysie

21 września Dziennik ujawnił plany budowy bazy paliw w pobliżu Puszczy Białowieskiej. W osadzie Leśna planuje się lokalizację co najmniej 20 zbiorników na benzynę, gaz i olej, z których największe z będą mogły pomieścić 5 tys. m sześciennych paliw. Proces przygotowywania inwestycji był zakonspirowany.

O planowanej inwestycji nie wiedzieli rolnicy, którzy sprzedali swoją ziemię pod budowę stacji, gdyż firma Łukoil działała przez podstawionych pełnomocników. Osada Leśna położona jest miedzy a doskonale znanym ornitologom zbiornikiem Siemianówka, a obszarem Natura 2000 Puszcza Białowieska, od którego dzieli ją zaledwie 2 km. Na północnym zachód znajduje się kolejny obszar należący do Natury 2000 – Dolina Narwi. Bazy paliwowe w zależności od pojemności zbiorników zaliczane są do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia katastrofy przemysłowej (2,5 tys. ton produktów naftowych) lub do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia katastrofy przemysłowej (wartość progowa 25 tys. ton). Ewentualna awaria mogłaby oddziaływać na wszystkie wymienione obszary podlegające ochronie.

Jak wynika z obserwacji telemetrycznych prowadzonych przez Zakład Badania Ssaków PAN okolice samej Leśnej upodobały sobie puszczańskie żubry i rysie – gatunki o znaczeniu priorytetowym dla Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy są również gniazdujące tu orliki krzykliwe i derkacze – kolejne gatunki chronione prawem unijnym. Okolica Leśnej jest położona w obrębie obszaru chronionego krajobrazu, gdzie zabrania się lokalizacji inwestycji naruszających walory przyrodnicze i krajobrazowe. Już teraz obserwuje się wielkie natężenie ruchu tirów na drogach w północnej części Puszczy Białowieskiej, co wiąże się z zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i śmiertelnością zwierząt – w tym wilków. Wiadomo, że jeśli powstanie bazy spowoduje dalsze natężenie ruchu pojazdów.

O inwestycji ostatecznie zadecyduje Wojewoda Podlaski, który będzie uzgadniał na podstawie raportu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Adam Bohdan

Czytaj również: