OCHRONA LASÓW 20.01.2022

Oświadczenie Koalicji Kocham Puszczę w sprawie Komitetu Sterującego dla wykonania zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską

puszcza2.jpg

W środę 19 stycznia ruszają prace powołanego przez Instytut Ochrony Środowiska Komitetu Sterującego projektu pn. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”, realizowanego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedyną organizacją pozarządową zaproszoną do uczestnictwa w pracach komitetu sterującego jest WWF Polska. Koalicja Kocham Puszczę pragnie podkreślić, że WWF Polska nie reprezentuje Koalicji w pracach Komitetu.

Koalicja Kocham Puszczę wielokrotnie podkreślała konieczność stworzenia planu zarządzania Puszczą Białowieską w zgodzie z rekomendacjami UNESCO oraz najwyższymi wymogami ochrony puszczańskiej przyrody. Będziemy wnikliwie przyglądać się uruchomionemu po latach zwłoki procesowi i oczekujemy, że głos licznych organizacji przyrodniczych, zajmujących się od lat Puszczą Białowieską, będzie w tym procesie odpowiednio wysłuchany i uwzględniony.

Osoba do kontaktu:
Sylwia Szczutkowska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 512 281 664; e-mail: [email protected]