OCHRONA LASÓW Informacja prasowa 12.05.2023

Zabudowa polany Białowieskiej panelami fotowoltaicznymi: do gry wkracza białostocka dyrekcja ochrony środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które podtrzymało skandaliczną decyzję Wójta Gminy Białowieża o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej na polanie białowieskiej. Wójt – wbrew stanowisku organów ochrony środowiska i zapisom prawa miejscowego – wydał zgodę na zabudowę 1,5 ha polany białowieskiej panelami fotowoltaicznymi. Decyzja została wydana na rzecz pracownika tego samego urzędu.

Od decyzji Wójta odwołali się zarówno mieszkańcy z Fundacji Siła Lasu oraz Stowarzyszenia Lokalsi dla Puszczy, jak i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Pomimo tego, że inwestycja jest wprost sprzeczna z prawem i nie uzyskała uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku utrzymało w mocy decyzję Wójta. Dlatego też Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ze skargą na decyzję SKO.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, którego odmowę uzgodnienia Wójt zlekceważył dwukrotnie, zawnioskował z kolei o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Zgodnie z przepisami, decyzja może być unieważniona tylko w określonych przypadkach, m.in. jeśli zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa lub została wydana z rażącym naruszeniem przepisów.

Nie znamy jeszcze uzasadnienia RDOŚ, ale nie mamy wątpliwości, że obie decyzje, zarówno Wójta jak i SKO poważnie naruszają prawo i działają wbrew interesowi mieszkańców. To unikalna przyroda Puszczy Białowieskiej przyciąga turystów, a turystyka jest główną gałęzią gospodarczą dla regionu. Czy turyści z całego świata przyjeżdżają tu, ponieważ chcą oglądać wygrodzenia i panele fotowoltaiczne, czy może jednak wylegujące się na polanie żubry albo orlika krzykliwego, który ma swoje żerowisko w tym miejscu? 

– komentuje Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Kontakt:
Sylwia Szczutkowska, tel. 512 281 664, e-mail: [email protected]