OCHRONA LASÓW 07.05.2009

Album „Puszcza Białowieska – czarno na białym”

Ukazał się album „Puszcza Białowieska – czarno na białym” autorstwa Janusza Korbela zawierający fotografie z obszaru ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego.

Autorski album fotograficzny Janusza Korbela pokazuje obszar ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego we wszystkich porach roku. Rozdział „Olbrzymy” pokazuje fotografie wybranych największych drzew rosnących w Puszczy, większość z nich w niedostępnych i nieodwiedzanych przez człowieka miejscach. Po raz pierwszy można je zobaczyć na fotografiach. Z lakonicznej, sprowadzonej do minimum części tekstowej czytelnik może się dowiedzieć jak wyglądała eksploatacja Puszczy od końca XVIII wieku do naszych czasów. Zamierzeniem autora albumu, od kilkunastu lat zaangażowanego w ochronę Puszczy Białowieskiej, jest pokazanie niepowtarzalnego piękna i unikatowości ostatniego fragmentu pierwotnego lasu Europy, a zarazem pokazanie, że chroniona część to zaledwie niewielka wyspa o powierzchni 16% na obszarze całej Puszczy podlegającej coraz silniejszej presji człowieka.

Puszcza Białowieska – czarno na białym” to zbiór ponad stu fotografii wykonanych w różnych porach roku, w najbardziej niedostępnych obszarach ochrony ścisłej BPN. Album pokazuje ostatni fragment nietkniętej przez człowieka przyrody dzikiego europejskiego lasu pierwotnego i zestawia te zdjęcia z historią stopniowego zmniejszania się obszaru ostatniego dziewiczego lasu Europy. Jeśli nie obejmiemy ochroną w postaci parku narodowego całej Puszczy, niedługo ten niepowtarzalny charakter dzikości pozostanie tylko na fotografiach

mówi Janusz Korbel, autor albumu

Album można zamówić w punktach sprzedaży Białowieskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, w Centrum Promocji Regionu w Hajnówce oraz w wybranych księgarniach.

Patronat medialny nad książką objął miesięcznik Dzikie Życie.

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Akcje dla Puszczy, 1994 i 1995