OCHRONA LASÓW 20.01.2006

BISON apeluje w sprawie Puszczy Białowieskiej

Autorzy apelu, z USA, Białorusi, Hiszpanii i Polski, poparci przez kilkadziesiąt innych osób z Meksyku, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Czech, Holandii, Finlandii, Włoch, Australii piszą m.in.: jedyna puszcza, jaka ocalała po pierwotnych lasach Europy, matecznik żubra, wilka i rysia, jest wycinana, dzielona drogami samochodowymi, kolejowymi, zabudowywana i traktowana jest jak park rozrywki.

Koalicja Bison zwraca uwagę, że polska część Puszczy Białowieskiej to w 85% las gospodarczy a tylko 15% to park narodowy. Puszcza powinna być przykładem zarządzania mądrego, wolnego od politycznych przywilejów, korupcji i układów, którego celem jest zachowanie wartości przyrodniczych najcenniejszego lasu nizinnego Europy.

BISON zwraca się z prośbą do Prezydenta RP, by Puszczę Białowieską objął osobistym protektoratem, podjął odpowiednią inicjatywę ustawodawczą i korzystając ze społecznego wsparcia chronił Puszczę jako narodowe i europejskie dziedzictwo najwyższej rangi.

Wśród ważnych kwestii Bison zwraca uwagę na konieczność objęcia ochroną wszystkich ponadstuletnich drzew, opracowania planu przestrzennego dla całego obszaru Puszczy w oparciu o waloryzację przyrodniczą i kulturową, zaprzestania ingerowania w naturalne procesy na obszarach objętych ochroną, stworzenia planu objęcia całej polskiej części Puszczy parkiem narodowym i pozyskać dla tego planu miejscowej ludności, przy udziale leśników, utworzenia ponadnarodowego rezerwatu Puszczy Białowieskiej przy współpracy ze strona białoruską, jako dziedzictwa ludzkości.

  • Eunice Blavascunas (USA)
  • Zmicer Vaiciushkevich (Białoruś)
  • Nuria Selva (Hiszpania)
  • Janusz Korbel (Polska)

BISON Bialowieza International Solidarity Network
adres korespondencyjny: [email protected]

Puszcza Białowieska

Akcje dla Puszczy, 1994 i 1995