OCHRONA LASÓW 12.09.2009

Relacja z przebiegu wręczenia Petycji Ministrowi Środowiska

Około godz. 12.00 stu aktywistów Greenpeace i Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zebrało się przed budynkiem dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego. Nad gmachem parku, unoszony przez balony, zawisł duży transparent z napisem „Czas na ochronę Puszczy. Stop wycince”.

Minister Maciej Nowicki wyszedł do przedstawicieli organizacji pozarządowych: Greenpeace Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska Zielona Sieć, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, WWF Polska, i odebrał od nich Petycję.

Minister stwierdził, że organizacje ekologiczne są sumieniem społeczeństwa i dzięki ich działalności Puszcza Białowieska poza parkiem narodowym zachowała swoje wyjątkowe walory. Wypowiedź Ministra Środowiska została nagrodzona przez zgromadzonych aktywistów gromkimi brawami.

Organizacje ekologiczne zwróciły Ministrowi uwagę na konieczność podjęcia natychmiastowych kroków, które pozwolą zachować walory Puszczy do czasu poszerzenia parku. Minister skrytykował ujawniony ostatnio przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot incydent usunięcia w Puszczy ponad stuletnich dębów. Poinformował o konsekwencjach wyciągniętych w stosunku do osób odpowiedzialnych za tą sytuację. Zapewnił że podobne sytuacje się nie powtórzą.

Organizacje pozarządowe złożyły Ministrowi Środowiska podziękowania za podejmowanie przez niego inicjatywy na rzecz powiększenia parku.

Więcej informacji:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski
e-mail: [email protected]

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Stop wycince, 2009