OCHRONA LASÓW 16.05.2010

Białostoccy leśnicy stracili ekologiczny certyfikat za Puszczę

16 maja br. ekologiczny certyfikat FSC, którym dotychczas szczyciła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (RDLP) został zawieszony. A to dla leśników oznacza problemy ze zbytem drewna. Największe kontrowersje związane z certyfikacją dotyczyły ochrony Puszczy Białowieskiej.

Zawieszenie certyfikatu przez certyfikującą firmę NEPCon potwierdza zasadność krytycznych uwag składanych przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i inne organizacje dotyczących gospodarowania najcenniejszymi podlaskimi lasami (HCVF), zwłaszcza Puszczą Białowieską. Leśnicy eksploatowali tam pozostałości lasów pochodzenia naturalnego i regularnie niszczyli siedliska najcenniejszych gatunków. Początkowo NEPCon ignorował krytyczne uwagi, jednak ujawniane kolejne przypadki dewastacji przyrody, brak realizacji stawianych przez audytora poleceń działań korygujących, zaangażowanie się w sprawę innych organizacji pozarządowych (zwłaszcza Greenpeace) spowodowało podjęcie przez NEPcon decyzji o zawieszeniu certyfikatu.

Decyzja NEPCon z pewnością stawia w dobrym świetle system FSC i samą firmę NEPCon, która przez długi czas przymykała oczy na dewastację Puszczy Białowieskiej wbrew Zasadom FSC. Konsumenci byli wprowadzani w błąd, nabywali certyfikowane drewno w przekonaniu, że zostało ono wyprodukowane bez szkody dla najcenniejszych lasów. Mamy nadzieję, że zawieszenie certyfikatu wpłynie na zmniejszenie pozyskania drewna z pozostałości naturalnych lasów Puszczy Białowieskiej, a białostoccy leśnicy – jeśli chcą mieć certyfikat – zaczną przestrzegać zasady FSC

mówi Adam Bohdan ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Większość kontrahentów RDLP wymaga, by drewno pozyskiwane było zgodnie z Zasadami FSC, przez certyfikowaną jednostkę. Dlatego zawieszenie certyfikatu oznacza trudności ze sprzedażą drewna produkowanego w obrębie Dyrekcji, w tym drewna pochodzącego z Puszczy Białowieskiej. Jak wynika z informacji zamieszczonej na witrynie RDLP – Dyrekcja winą za utratę certyfikatu obarcza NEPCon i inne podmioty, które (zdaniem Dyrekcji) dopuściły się m.in. zmowy cenowej – nie dopatrując się błędów we własnej gospodarce, która przez ostatnie lata była prowadzona z pogwałceniem Zasad i standardów FSC.

Więcej informacji:
Adam Bohdan, tel.: 532 284 313
e-mail: [email protected]

Kornik w Puszczy Białowieskiej