OCHRONA LASÓW 17.05.2010

Ministerstwo Środowiska, ale nie ochrony

Niezwykła decyzja Ministerstwa Ochrony Środowiska podczas siódmego festiwalu filmów dokumentalnych Planete Doc Review. Maciej Waśniewski zapowiedział, że Ministerstwo Ochrony Środowiska podjęło istotne decyzje w sprawie ratowania Puszczy Białowieskiej.

Podczas gali wręczenia nagród na zakończenie siódmego festiwalu filmów dokumentalnych Planete Doc Review, głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Maciej Waśniewski. Relacja z wystąpienia przedstawiciela została zamieszczona na portalu YouTube.

Waśniewski niespodziewanie zapowiedział, że Ministerstwo Ochrony Środowiska podjęło istotne decyzje w sprawie ratowania Puszczy Białowieskiej – wstrzymanie wycinki drzew do 31 lipca tj. do zakończenia okresu lęgowego ptaków oraz plany powiększenia parku narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (obecnie chronione jest jedynie 16% powierzchni Puszczy).

Tymczasem Ministerstwo Środowiska zdementowało decyzje podjęte przez Waśniewskiego i podkreśliło, że jest Ministerstwem Środowiska, a nie Ministerstwem Ochrony Środowiska –„Dodatkowo przypominamy, że obecnie obowiązująca nazwa resortu środowiska to: Ministerstwo Środowiska, nie Ministerstwo Ochrony Środowiska”.

W obliczu zdementowania przez Ministerstwo Środowiska zapowiedzi Waśniewskiego Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wciąż domaga się:

  • objęcia ochroną całej Puszczy Białowieskiej jako park narodowy
  • wdrożenia zakazu prowadzenia wszystkich zabiegów gospodarczych w drzewostanach w okresie lęgowym ptaków
  • ograniczenie pozyskania drewna do 30 tysięcy m3/rocznie tylko i wyłącznie w drzewostanach pochodzących z nasadzeń. Pozyskane drewno powinno trafić na lokalny rynek i w pełni zaspokoić zapotrzebowanie lokalnej społeczności
  • zakazu pozyskania drewna oraz prowadzenia wszelkich zabiegów hodowlano-ochronnych w drzewostanach ponad stuletnich

Do akcji związanej z wystąpieniem przedstawiciela Ministerstwa Ochrony Środowiska, dzisiaj (18.05.2010) przyznał się Greenpeace. Czytaj więcej

Czytaj więcej: