OCHRONA LASÓW 23.08.2010

Spotkanie podsumowujące badania puszczańskich gatunków

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo w ochronie reliktowych gatunków Puszczy Białowieskiej narzędziem wdrażania Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej”.

Termin: 31 sierpnia 2010 r., godz. 10.00
Miejsce: Białowieża, Pensjonat Wejmutka, ul. Kolejowa 1A

Wyniki prac przedstawią osoby nadzorujące badania:

  • prof. Wiesław Walankiewicz
  • prof. Jerzy Marian Gutowski
  • dr Bogdan Jaroszewicz

W ramach projektu dokonano w obrębie Puszczy Białowieskiej inwentaryzacji najcenniejszych, puszczańskich zwierząt chronionych dyrektywą ptasią i siedliskową: dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła białogrzbietego, chrząszczy saproksylicznych oraz motyli. Zgromadzone materiały zostaną wykorzystane na potrzeby ochrony poszczególnych gatunków, zwłaszcza przygotowania planu zadań ochronnych Natura 2000.

Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem i ograniczoną ilość miejsc prosimy o uzgadnianie udziału w spotkaniu z koordynatorem projektu.

Kontakt: Marcin Wereszczuk, tel. 501 423 290
e-mail: [email protected]

Wcześniej Conwentz, dziś Korolec, 2013