OCHRONA LASÓW 22.10.2010

Stanowisko Pracowni ws. deklarowanego przez Ministra wzmocnienia i zagwarantowania ochrony Puszczy

Po nieudanej próbie poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego głównie o istniejące rezerwaty przyrody Ministerstwo Środowiska zapowiedziało wzmocnienie ochrony Puszczy Białowieskiej innymi sposobami.

Ma to być: zmniejszenie pozyskania drewna w 2011 r. do ilości ok. 48,5 tys. m3, ograniczenie pozyskania drewna do terenów o niewielkiej wartości przyrodniczej (wg propozycji zespołu pod kierownictwem prof. Tomasza Wesołowskiego), wprowadzenie zakazu polowań w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego (o co stanowczo dopominała się Pracownia we wrześniu br.).

Z pozoru jest to znaczący krok naprzód będący odpowiedzią na postulaty organizacji pozarządowych i środowisk naukowych – komunikat ministra nasuwa jednak szereg zastrzeżeń i wątpliwości:

  • Planowane zmiany dotyczą tylko 2011 r. i nie mają obecnie żadnej rangi prawnej. Dostosowanie pozyskania drewna do wymogów ochrony przyrody stanowi „Wstępny projekt zmniejszenia pozyskiwania drewna w Puszczy Białowieskiej od 2011 r.”. Nie ma więc pewności, że deklarowane pozyskanie drewna w roku 2011 zostanie zatwierdzone w formie przedstawionej obecnie przez ministerstwo. W ostatnich latach niejednokrotnie ministerstwo obiecywało zmniejszenie pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej, co jednak nie znajdywało odzwierciedlenia w rzeczywistości.
  • Minister Środowiska nie informuje jak będzie wyglądało pozyskanie drewna w bieżącym roku. Najnowsze wyniki monitoringu prowadzonego przez Pracownię pokazują, że w ostatnich dniach w Puszczy zintensyfikowano wycinkę, zwłaszcza świerka zasiedlonego przez kornika, który stanowi podstawową bazę żerową dla dzięcioła trójpalczastego.
  • Minister nie zadbał o ochronę ptaków poprzez wprowadzenie zakazu cięć w okresie lęgowym.
  • Minister nadal dopuszcza możliwość realizacji odstrzałów bez wymaganego prawem zbadania wpływu gospodarki łowieckiej na przyrodę.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uważa, że zaprezentowane stanowisko ministra może stanowić dobry krok dla ochrony Puszczy Białowieskiej. Jednocześnie podkreślamy, że aby tak się stało potrzebne są trwałe rozwiązania prawne, które realnie i skutecznie będą chronić wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Pracownia nadal będzie monitorować sytuację, w jakiej znajduje się nasz najcenniejszy europejski las.

Nie możemy zapominać o tym, że jedyną skuteczną formą ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej byłoby poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego. Stać się to może jedynie wówczas, gdy zostaną zmienione zapisy ustawy o ochronie przyrody. Dają one obecnie samorządom możliwość wetowania tworzenia i poszerzania parków narodowych, co kilka dni temu miało miejsce w puszczańskich gminach.

Dlatego Pracownia gorąco zachęca do zbierania podpisów w sprawie zmiany zapisów w ustawie o ochronie przyrody.

Zebrane podpisy prosimy przysyłać (najpóźniej do 5 listopada br.) na adres pocztowy:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17
43-360 Bystra

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski
Osoba kontaktowa: Adam Bohdan, e-mail: [email protected]

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Akcje dla Puszczy, 1994 i 1995