OCHRONA LASÓW 10.01.2011

Adam Bohdan z Pracowni głównym laureatem konkursu „Czyn roku na rzecz ochrony lasów”

Główną nagrodę w dziesiątej jubileuszowej edycji międzynarodowego konkursu „Czyn roku na rzecz ochrony lasów” zdobył Adam Bohdan ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Zwycięzca zdobył nagrodę za wkład w ochronę lasów naturalnych w Polsce Północno-Wschodniej. Na konkurs nadsyłane były nominacje za wkład na rzecz ochrony lasów na Słowacji, w Czechach i Polsce w latach 2008-2009.

Konkurs organizowały słowacka organizacja ekologiczna Lesoochranárske zoskupenie VLK we współpracy z Fundacją Zelená nádej oraz polskie Stowarzyszenie „Olszówka”.

Na konkurs zostało nadesłanych 12 nominacji (7 ze Słowacji, 3 z Czech i 2 z Polski – obie nominowały niezależnie od siebie Adama Bohdana). Wśród nominowanych byli pracownicy naukowi, leśnicy, aktywiści ekologiczni, zwykli obywatele-wolontariusze, a także dwoje filmowców dokumentalistów, dziennikarz oraz były minister ochrony środowiska Słowacji – Ladislav Miko.

O wyborze laureatów zadecydowało ośmioosobowe międzynarodowe jury. Wzorem lat ubiegłych wygrały działania dotyczące ochrony lasów naturalnych lub do nich zbliżonych. Zwycięzca Adam Bohdan zdobył nagrodę za wkład w ochronę lasów naturalnych w Polsce Północno-Wschodniej. Rezultatem jego działań podjętych w roku 2008 było m.in. ujawnienie skali wycinki drzew prowadzonej w rezerwatach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej. Leśnicy wycinali w nich tysiące dębów i świerków pod pretekstem walki z, ich zdaniem, szkodliwymi owadami. W efekcie działań podjętych przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot wstrzymano pozyskanie drewna z leśnych rezerwatów przyrody i dokonano zmian w przepisach, które dotychczas to umożliwiały.

Adam Bohdan brał również aktywny udział w procesie certyfikacji FSC Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, oraz wniósł znaczący wkład w rozpoznanie rozmieszczenia cennych gatunków w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Adamie – serdecznie gratulujemy otrzymanej nagrody, mamy nadzieję, że dalej będziesz z niesłabnącą pasją i konsekwencją pracował na rzecz ochrony lasów. Do gratulacji przyłączają się – członkowie Pracowni, Zarząd Pracowni oraz redakcja miesięcznika „Dzikie Życie”.

Ponadto wyróżnieni zostali:

  • II nagroda: dziennikarz Daniel Vražda za obiektywne artykuły, które przez wiele lat informują społeczeństwo o ważnych i prawdziwych przyczynach problemów ochrony przyrody na Słowacji.
  • III nagroda: pracownik naukowy Michal Wiezik za aktywny wkład, poparty badaniami naukowymi i fachowymi argumentami, na rzecz ograniczenia interwencji w rezerwatach przyrody i parkach narodowych.
  • IV nagroda: Jana Sadloňova i Vladimír Ruppeldt za film „Znovuzrodenie lesa” („Odrodzenie lasu”), w którym profesjonalnie przedstawili jak funkcjonuje las.

Organizatorzy konkursu „Czyn roku na rzecz ochrony lasów” wszystkim nagrodzonym i nominowanym przekazali gratulacje i podziękowania za bezkompromisowość, odwagę i poświęcenie na rzecz ochrony lasów.

Kontakt do laureata głównej nagrody:
Adam Bohdan, e-mail: [email protected]

Już teraz można zgłaszać nominacje do następnego 11-go konkursu za rok 2010. Przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące zarówno spektakularnych jednostkowych działań, jak i wieloletnich zmagań mających na celu ratowanie lasów w Polsce, na Słowacji i w Czechach. Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 lutego 2011 r.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
Nadácia Zelená nádej
082 13 Tulčík 27, Słowacja
e-mail: [email protected]  

Zobacz wyniki „Czyn roku na rzecz ochrony lasów” z różnych lat:

Film "Nie wolno wycinać starych drzew"

Stop wycince, 2009