OCHRONA LASÓW 01.03.2011

Platforma współpracy na rzecz rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej pod znakiem zapytania?

Wczoraj odbyło się spotkanie członków Rady Programowej projektu pt. „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” o wartości 1,5 mln złotych. Beneficjentem projektu jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce, natomiast jednym z głównych partnerów, licznie reprezentowanym w Radzie Programowej Platformy, Lasy Państwowe.

Choć wspomniane instytucje znane są ze stymulowania sprzeciwu wobec skutecznej ochrony Puszczy, to chętnie sięgają po pieniądze przeznaczone na ochronę przyrody i edukację ekologiczną.

Zgodnie z wytycznymi grantodawcy – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Radzie Programowej „Platformy” powinny się znaleźć przynajmniej trzy organizacje działające w ramach koalicji organizacji pozarządowych na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej:

  • Greenpeace Polska
  • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  • Polska Zielona Sieć
  • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  • Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
  • WWF Polska

Starosta nie zaprosił na spotkanie przedstawicieli Greenpeace Polska. Pozostałe organizacje odmówiły udziału w Radzie Programowej „Platformy”. Poniżej przedstawiamy powody takiej decyzji.

Stanowisko ngos w sprawie rady platformy  | PDF

Więcej informacji:
Adam Bohdan, e-mail: [email protected]

Czytaj również: