OCHRONA LASÓW 15.04.2011

Nadleśnictwo Hajnówka nęka przyrodników

Dziś w Sądzie w Hajnówce odbyła się rozprawa Romana Sołowianiuka – licealisty z Hajnówki oskarżonego przez leśników o złośliwe płoszenie zwierząt w trakcie obserwacji ornitologicznych prowadzonych w Puszczy Białowieskiej.

Pomimo że Romek uczęszcza dopiero do liceum posiada ponadprzeciętne umiejętności rozpoznawania ptaków docenione przez profesorów prowadzących w Puszczy badania. Swoją pasją zaraził grupę rówieśników.

Hobby Romka nie podoba się jednak leśnikom. W zeszłym roku na policję w Hajnówce wpłynęło zawiadomienie Nadleśnictwa Hajnówka o możliwości popełnienia wykroczenia. We wrześniu ubiegłego roku w trakcie obserwacji ornitologicznych Romek był zatrzymywany przez leśników i Straż Leśną, którzy prowadzili myśliwych na polowanie. W ubiegłym roku w Puszczy odstrzelono ponad 100 samych jeleni, jednak zdaniem leśników to właśnie obecność Romka szczególnie stresowała zwierzęta. Romkowi został postawiony zarzut złośliwego płoszenia zwierzyny.

W rozprawie uczestniczyli m.in. przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz obrońca Romka – adwokat Jarosław Kowalewski. Z powodu nieobecności kluczowego świadka – strażnika leśnego, rozprawę odroczono na koniec maja.

To kolejny przypadek dowodzący, że leśnicy i myśliwi traktują Puszczę jak swój folwark, w którym nie ma miejsca nawet dla mieszkańców pobliskich miejscowości i przyrodników. Dochodzi do nas wiele sygnałów o nękaniu innych ornitologów odwiedzających Puszczę. Najwidoczniej leśnicy mają coś do ukrycia i wstydzą się przed społeczeństwem tego, jak wygląda Puszcza w miejscach, gdzie odbywają się polowania i prowadzone są jej wyręby

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Mniej informacji o cennych gatunkach w Puszczy to dla leśników mniej problemów z ich ochroną i większe możliwości wycinki drzew. W ubiegłym roku Nadleśnictwo Hajnówka zaskarżyło zgodę na inwentaryzację cennych gatunków, którą otrzymała Pracownia, chociaż Lasy Państwowe same uznały nasze Stowarzyszenie za leśną placówkę badawczą

dodaje Ślusarczyk

W ubiegłym roku Sąd w Hajnówce uniewinnił Adama Bohdana, który dysponując zgodą na inwentaryzacje przyrodnicze i pobieranie porostów pobrał do analiz próbkę niespotykanego w naszym kraju porostu, który znajdował się na wywróconym drzewie i ulegał rozkładowi. Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka i RDLP w Białymstoku nie docenili odkrycia i oskarżyli go publicznie o niszczenie przyrody. Zarówno Sędzia, jak i powołany biegły nie podzielili niedorzecznych oskarżeń leśników.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016